VORES OPGAVER

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Foruden at være det organisatoriske ståsted og repræsentere og oplyse om de frivillige og deres indsats i det danske redningsberedskab, bidrager vi med en afgørende, landsdækkende og lokalt forankret indsats for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.

Det Robuste Beredskab
Især klimaforandringer og udsigten til mere ekstreme vejrsituationer har sat dagsordenen for arbejdet i redningsberedskabet i de senere år. Når Danmark bliver udsat for ekstreme vejrsituationer, er de frivillige en vigtig ressource, når eksempelvis samfundets infrastruktur er truet, og der skal ryddes op efter en storm eller oversvømmelse. Her bidrager frivillige i redningsberedskabet med at øge beredskabets robusthed.

Se, hvilke opgaver frivillige løser i redningsberedskabet.

Beredskabsforbundet hjælper med at hverve nye frivillige og fastholde engagerede frivillige med en lang række af aktiviteter.

Beredskabsforbundet hjælper også med at hverve frivillige sønderjyske brandfolk og i resten af landet deltidsbrandfolk til beredskabet.

Den Robuste Borger
Det er herudover særligt vores opgave at uddanne og ruste danskerne til at kunne tage vare på sig selv, andre og boligen. At blive mere selvhjulpne. At blive "Robuste Borgere."

Ved at samle de frivillige i det danske redningsberedskab og tilbyde dem uddannelse, fremmer vi både de frivilliges muligheder for selvudvikling som ledere samt uddanner dem til forebyggelsesfrivillige.

I samarbejde med disse forebyggelsesfrivillige arbejder vi i Beredskabsforbundet for at informere og uddanne befolkningen til at blive Robuste Borgere, og dermed styrke deres kompetencer i forhold til selvhjælp og handledygtighed ved ulykker og katastrofer.

På denne måde ønsker Beredskabsforbundet at hjælpe til at sikre tryghed for den enkelte og for samfundet.

Beredskabsforbundets vision er, at der skal være mindst én Robust Borger i hvert hjem. Læs mere her.
HISTORIE

Beredskabsforbundets DNA bygger på frivillighed. Den frivillige tanke har siden forbundets fødsel udgjort idégrundlaget og har været den væsentligste drivkraft for dets samfundsmæssige indsats.

Organisationen har gennem sin 80 år lange historie flere gange skiftet navn og har løbende haft ansvar for varetagelse af mangeartede opgaver. Trods denne udvikling har forbundets samlingspunkt altid været det samme - og er det i dag stadig: Den frivillige indsats og et tilhørende ønske om at hjælpe til, når mennesker er i nød.

KONTAKT

Beredskabsforbundet
Landssekretariatet
Hedelykken 10
2640 Hedehusene

+45 3524 0000
bf-removethis@removethis too-beredskab.dk