Gå til indhold

Forbundets rolle i det danske redningsberedskab

Frivillige går på "arbejde" i mange forskellige dele af det danske redningsberedskab.
Men deres fælles "hjem" er Beredskabsforbundet, som hverver, samler og støtter de frivillige på tværs af geografi og organisationer.

Redningsberedskabet er Danmarks forsikring mod brande og ulykker.
Beredskabet bliver indsat ved brand, trafikulykker, voldsomt vejr og andre krisesituationer og katastrofer.

Beredskabet er opdelt i et kommunalt beredskab og et statsligt beredskab (Beredskabsstyrelsen). Se mere i Beredskabsstyrelsens grafik herover og i faktaboksen længere nede.
Flere tusinde frivillige er tilknyttet et kommunalt beredskab eller Beredskabsstyrelsen.

 

Beredskabsforbundet samler de frivillige

Beredskabsforbundet er ikke en operativ organisation.
Vi sender ikke mandskab ud til brand eller ulykker.
Men vi er ståstedet for de frivillige i beredskabet – uanset hvor de er frivillige.

Vi er organisationen, der hverver, fastholder, underholder og uddanner de frivillige.
Vi skaber en social og faglig base for de frivillige, så de med høj motivation og ro i maven kan tage ansvar i deres del af beredskabet, når farer truer vores samfund, og når katastrofen kommer.

 

 

Gratis medlemskab af Beredskabsforbundet

Så hvis du er frivillig i Sydvestjysk Brandvæsen eller i Beredskabsstyrelsen i Hedehusene, er det selvfølgelig der, du har dine opgaver og en stor del af dit faglige fællesskab.

Men vi håber, at du også vil benytte dig af Beredskabsforbundets uddannelser, komme til Beredskabsforbundets fester og stævner – og tage imod andre af forbundets tilbud.
Både for at få et fællesskab med andre frivillige og for at blive en endnu dygtigere frivillig i dit beredskab.

Det er gratis at blive medlem af Beredskabsforbundet. Kontakt os via formularen nederst på siden, hvis du vil vide mere om at være medlem af Beredskabsforbundet.

 

Grafikken øverst på siden er lånt af Beredskabsstyrelsen.

Mere om redningsberedskabet i Danmark

Det kommunale redningsberedskab

Det kommunale redningsberedskab er det primære beredskab og bliver alarmeret omkring 40.000 gange om året. Omkring halvdelen af alle alarmer i Danmark er blinde, falske eller løst før redningsberedskabets ankomst.

Opgaverne kan udføres af kommunen/kommunerne selv eller af et privat redningsvæsen (f.eks. Falck) eller et frivilligt brandværn (typisk i Sønderjylland).

Tilsammen har de kommunale beredskaber ca. 1.700 fuldtidsansatte brandfolk og 4.300 deltidsansatte brandfolk – samt cirka 3.600 frivillige.

Det kommunale redningsberedskabs opgaver varer i gennemsnit mindre end 1½ time at løse, fordi hjælpen kommer så hurtigt frem, og fordi redningsberedskabets forebyggende arbejde sikrer, at ulykkerne forbliver små. Cirka 400 gange om året er ulykken af så stort omfang, at der må kaldes på ekstra hjælp fra Beredskabsstyrelsen.

Find dit kommunale redningsberedskab her.

Læs mere på Danske Beredskabers hjemmeside.

 

Det statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen har fem regionale beredskabscentre, der uddanner værnepligtige og frivillige – samt et frivilligcenter i Hedehusene. Beredskabsstyrelsen leder det statslige redningsberedskab, der består af mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige.

Beredskabsstyrelsens assistancer er ofte redningsopgaver efter voldsomt vejr, oversvømmelser, husdyrsygdomme, kemikalieulykker, olieforurening, naturbrande eller meget langvarige brande eller hjælp til politiet.

Opgaverne kræver som regel meget mandskab, særlige uddannelser og kompetencer eller specialudstyr.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om at være frivillig i Beredskabsstyrelsen.

 

 

Vil du vide mere? Så udfyld formularen - vi kontakter dig snarest
Klik i feltet herover og vælg det, du gerne vil have vores hjælp til.
CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317