fbpx Gå til indhold

Beredskabsforbundets
opbygning og organisation

Beredskabsforbundet er en landsdækkende frivillig organisation med lidt over 6.000 medlemmer. Forbundet ledes af ulønnede, frivillige ledere på tre niveauer: Landsforbund, regionsforbund og lokale kredsforbund.

Beredskabsforbundets opbygning og organisation 2020

Beredskabsforbundet er en landsdækkende frivillig organisation.

Alle Beredskabsforbundets ledere og frivillige er ulønnede – pånær de ansatte i Landssekretaritatet, hvoraf de fleste er konsulenter, der direkte støtter det frivillige arbejde.

Der er ca. 6.200 medlemmer i Beredskabsforbundet, og de virker som frivillige i det kommunale redningsberedskab (brandvæsnerne), i det statslige redningsberedskab (Beredskabsstyrelsen) og/eller i Beredskabsforbundet.

Beredskabsforbundet modtager hvert år midler på Finansloven – cirka 15 millioner kroner – til løsning af Beredskabsforbundets faste opgaver og til de særlige projekter, Beredskabsforbundet også løser.

I spidsen for Beredskabsforbundet står forbundets præsident.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

 

Lokale kredse giver lokal forankring

Beredskabsforbundet er lokalt forankret landet over med 65 lokale kredse, som dækker én eller flere kommuner.

Kredsene kan samarbejde i koordinationsudvalg, hvis grænser følger de kommunale redningsberedskabers grænser.

Kredsenes opgave er at føre forbundets opgaver ud i livet i praksis. Kredsene fungerer som organisatorisk ståsted for redningsberedskabets frivillige. De gennemfører aktiviteter, der fastholder de frivillige, hverver nye frivillige, og gennemfører forbundets befolkningsuddannelse inden for BorgerBeredskabet.

De fleste kredse har en samarbejdsaftale med det kommunale redningsberedskab om, hvilke opgaver de frivillige løser. Aftalen indeholder også ofte en aftale om kommunal økonomisk støtte til kredsen.

 

Fem regioner samler kredsene og deler viden

Beredskabsforbundets kredse er organiseret i 5 regioner, der geografisk svarer til sundheds-regionerne. I hver region arbejder en regionsledelse bestående af frivillige ulønnede ledere, der sikrer Beredskabsforbundets aktiviteter og mål i regionen, men også udveksler viden og best practice med de andre regioner.

I regionsledelsen sidder frivillige, der som hovedregel har en lang og bred erfaring i Beredskabsforbundet og redningsberedskabet. De er med til at fastholde de frivillige i kredsene ved at arrangere større aktiviteter, sociale arrangementer og uddannelser for medlemmer på tværs af kredsen.

Regionsledelsen sikrer, at der videndeles på tværs af kredsene og støtter op om kredsledelserne, f.eks. når der skal indgås samarbejdsaftaler lokalt.

Landsforbundet sikrer rammer og strategi

På nationalt plan består Beredskabsforbundet af et landsforbund, som omfatter et landsråd, et præsidium, en landsledelse og et landssekretariat.

Til daglig ledes Beredskabsforbundet af præsidiet under ansvar for landsledelsen. Præsidiet er sammensat af præsidenten, landschefen og de to vicelandschefer.

Den overordnede ledelse af Beredskabsforbundet varetages af landsledelsen bestående af præsidiet og regionsledere og viceregionsledere. Landsledelsen har ansvaret for opfyldelse af Beredskabsforbundets formål og gennemførelse af Beredskabsforbundets opgaver.

Landsledelsen mødes seks-syv gange årligt til landsledelsesmøder og strategi-seminarer.

Øverste myndighed i Beredskabsforbundet er det årlige landsråd, der ledes af præsidenten. Landsrådet består af præsidiet, regionsledere og viceregionsledere, kredsledere og vicekredsledere.

 

Beredskabsforbundets medlemmer

Beredskabsforbundets medlemmer omfatter de frivillige i redningsberedskabet, personlige medlemmer samt tilsluttede organisationer, virksomheder og institutioner.

Beredskabsforbundets medlemmer tæller også cirka 1.300 aktive frivillige i Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund (SFB).

De sønderjyske brandfolk arbejder ud fra 50 brandstationer i Sønderjylland og udgør her reelt det operative brandvæsen. Formanden for SFB er medlem af Beredskabsforbundets landsledelse.

 

Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317