Gå til indhold

Den danske Redningsberedskabspris: Hæder for en helt særlig 'skarp' indsats

Sammen med otte andre organisationer uddeler Beredskabsforbundet hvert år Redningsberedskabsprisen til en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab.

Hvert år sker der tusindvis af hændelser, hvor brand, ulykker, stormvejr eller lignende truer liv, ejendom eller miljø.
I mange situationer gør frivillige, værnepligtige, heltids- eller deltidsansatte en særlig skarp redningsindsats, som ligger ud over det sædvanlige.

For at hædre dem i redningsberedskabet, der har gjort sig mest fortjent til det med en ‘skarp’ indsats, er Beredskabsforbundet, Falck, Danske Beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk, Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund, Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund, FOA og 3F gået sammen om hvert år at uddele Den Danske Redningsberedskabspris.
Prisen uddeles i forbindelse med Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke den første fredag i oktober.

De 21 prismodtagere, som blev hædret fredag, sammen med beredskabsdirektør Mogens Bjerregaard og viceberedskabsdirektør Rene Cording Jensen fra Beredskab Fyn. I baggrunden Storebæltsbroen, hvor de 2. januar 2019 deltog i førsteindsatsen ved Danmarks værste togulykke i 30 år.
I 2020 gik Den danske Redningsberedskabspris til 35 ansatte og frivillige fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning, som deltog i førsteindsatsen ved togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019. Prisen blev overrakt af kultur- og kirkeminister Joy Mogensen.

Hæder og 25.000 kroner

Prisen kan tildeles det danske redningsberedskabs personale og medlemmer uanset tilhørsforhold. Det kan være frivillige, værnepligtige, heltids- og deltidsansatte samt medlemmer af de sønderjyske brandværn.
Prisen tildeles for en ”skarp” indsats til enten en enkeltperson eller dele af et redningsberedskab.

Opgaven skal være løst således, at de kompetencer, som redningsmandskabet har opnået gennem uddannelse, øvelse og indsats, bringes i anvendelse på en sådan måde, at det fortjener at blive hædret.
Der tages hensyn til, om der er udvist handlekraft og vilje, at der er truffet de rette beslutninger under vanskelige forhold, og at indlærte færdigheder og eksisterende muligheder er udnyttet således, at det i særlig grad fortjener at blive hædret.

Ud over hæderen består redningsberedskabsprisen af et kontant beløb på 25.000 kroner.

Indstilling inden udgangen af april

I 2021 uddeles Redningsberedskabsprisen for en indsats i 2020.
Indstillinger til prisen skal inden udgangen af april sendes på mail til redningsberedskabspris@beredskab.dk

Indstillingen skal indeholde følgende punkter:

  • Den indstillede (navn, adresse, titel, tjenestested)
  • Indstilleren (navn, titel, telefonnummer, mailadresse)
  • Eventuelle støtter bag indstillingen (navn, titel)
  • Beskrivelse af hændelsen
  • Begrundelse for indstillingen

Hjemmeside har tekniske problemer

Den danske Redningsberedskabspris har sin egen hjemmeside, redningsberedskabspris.dk

Der er dog for tiden tekniske problemer med siden, så foreløbig orienterer vi om Redningsberedskabsprisen her på beredskab.dk

Tidligere modtagere af prisen

2020

Otte menneskeliv gik tabt ved ulykken på Storebælt 2. januar 2019, da et godstog tabte en sættevognstrailer, der ramte fronten af et østgående IC4 passagertog.
Men i tilbageblikket på det, som er blevet kaldt den værste togulykke i Danmark i 30 år, kan man konstatere, at redningsberedskabets indsats var enestående. Under meget vanskelige forhold løste indsatsleder, brandfolk og frivillige deres opgave yderst tilfredsstillende.
Det er årsagen til, at Den Danske Redningsberedskabspris 2020 går til de ansatte og frivillige fra Beredskab Fyn og Slagelse Brand og Redning, som deltog i førsteindsatsen ved togulykken på Storebæltsbroen 2. januar 2019. I alt 35 personer.

2019

Det var en tragedie, da en brand på plejecentret Farsøhthus i Allingåbro på Djursland 3. august 2018 kostede tre kvindelige beboere livet.
Men tragediens omfang havde været meget større, hvis ikke de første brandfolk på stedet havde handlet så modigt, professionelt og beslutsomt, som de gjorde. Indsatsen var baggrunden for, at Den Danske Redningsberedskabspris 2019 fredag den 4. oktober 2019 blev overrakt til fire brandfolk fra Beredskab & Sikkerhed.

2018

Omkring 150 gæster blev modtaget af faner og musik fra Beredskabsforbundets Musikkorps fredag den 5. oktober 2018, da Beredskabsforbundet og flere andre organisationer traditionen tro havde inviteret til det årlige ”dobbelt-arrangement” i Holmens Kirke: Overrækkelse af Danske Redningsberedskabspris og mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk.
Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet, holdt årets tale for prismodtagerne og overrakte prisen på 25.000 kroner til mandskab fra Falck i Hårlev og indsatslederen fra Østsjællands Beredskab.

2017

Ingen indstillinger – og derfor ingen overrækkelse af Den danske Redningsberedskabspris.

2016

Hendes kongelige Højhed prinsesse Marie var æresgæst, da præsident for Beredskabsforbundet Jan Johansen fredag den 7. oktober overrakte Redningsberedskabsprisen til en række nordjyske brandmænd.
Prisen blev overrakt i Holmens Kirke i København i forbindelse med den årlige mindegudstjeneste for faldne brand- og redningsfolk.
Prinsessen overværede ligeledes den efterfølgende ceremoni ved ved kirkens mindesten for de faldne, hvor Falcks direktør Allan Søgaard Larsen og formanden for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen nedlagde en krans.

CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317