fbpx Gå til indhold

Højdepunkter og mærkedage
i løbet af året

En lang historie og et nutidigt udsyn afspejler sig i den lange række af årlige mærkedage, højtideligheder og arrangementer, som Beredskabsforbundet arrangerer eller deltager i.

Januar: Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke

Hvert år fejrer Beredskabsforbundet det nye år med en nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke sammen med frivillige fra hele landet og samarbejdspartnere fra Folketinget, beredskabet, ungdomsbrandkorps, politi, Falck og Hjemmeværn.

April: Årets Frivilligpris

Årets Frivilligpris til redningsberedskabet tildeles en gruppe fra et kommunalt eller statsligt redningsberedskab eller en frivillig person, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, enten i forbindelse med afgrænsede hændelser eller via et bemærkelsesværdigt stykke arbejde for generelt at skabe opmærksomhed om anvendelse af frivillige i redningsberedskabet.

Frivilligprisen uddeles af Forsvarsministeriet.

I 2018 modtog gruppen af undervisere bag Robust Borger (det nuværende BorgerBeredskabet) under Beredskabsforbundet Frivilligprisen for 2017.

Læs mere om prisen og se flere tidligere modtagere her.

8. juni: Beredskabsforbundets stiftelsesdag

Den 8. juni 1934 klokken 16.55 blev Beredskabsforbundet stiftet som Dansk Luftværnsforening af en komité med hofjægermester Torben Alexander Foss i spidsen. Det blev starten ikke bare til forbundet, men til alt civilforsvar i Danmark – det vi i dag kalder redningsberedskabet.

Ved jubilæer markeres oprettelsen med en kransenedlæggelse ved stifterens gravsted på Them Kirkegård. Billedet med daværende præsident for Beredskabsforbundet, Tom Behnke, er fra 2014, der markerede Beredskabsforbundets 80 års jubilæum.

Juni: Folkemødet på Bornholm

Beredskabsforbundet har været med på Folkemødet på Bornholm siden 2013.

Beredskabsforbundet har sammen med de øvrige aktører i redningsberedskabet blandt andet afholdt debatter og aktiviteter relateret til beredskabet. En god måde at få talt sammen på kryds og tværs af organisationerne, samtidig med, at publikum får indblik i beredskabet.

På Folkemødet i 2019 var Beredskabsforbundet med til at arrangere tre events, blandt andet debatten “Hvis fjenden slukker for Danmark”.

Maj/juni: Landsrådsmøde

Landsrådet er Beredskabsforbundets øverste myndighed. Det udpeger præsidenten og foretager eventuelt ændringer i forbundets vedtægter.

Landsrådet afvikles hvert år, som regel i slutningen af juni måned. Her mødes alle Beredskabsforbundets ledere til en beredskabsfaglig temadag med overrækkelse af Beredskabsforbundets Hæderstegn og efterfølgende fest, og næste dag afholdes selve landsrådet.

Landsrådet er derfor også en årlig begivenhed, hvor vi mødes fra hele landet og bliver rystet sammen.

4. juli: Mindestenen for internationalt udsendte

Beredskabsstyrelsen har, sammen med de øvrige af Forsvarets værn, opstillet en mindesten i Mindelunden ved Rindsholm Kro ved Viborg. Her lægges der krans for alle, der har gjort international tjeneste, og særligt for dem, der omkom under løsning af den internationale opgave.

På billedet lægger Niels Bonde Jensen en krans ved mindestenens afsløring den 4. juli 2014.

Også mange frivillige udsendes på internationale opgaver, og Beredskabsforbundet er derfor med, når der lægges krans i mindelunden.

5. september: Flagdagen

Flagdagen er mærkedagen for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark.

Frivillige udsendes også – for Beredskabsstyrelsen – og derfor deltager Beredskabsforbundet i den nationale højtidelighed på Kastellet i København, hvor Beredskabsforbundet lægger krans ved monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948. Beredskabsforbundet stiller også med faner.

September: Landsstævne i lige år

Beredskabsforbundet holder landsstævne hvert andet år i september. Her mødes frivillige fra hele landet og dyster mod hinanden i al venskabelighed. Deltagerne konkurrerer i forskellige discipliner, eksempelvis “Storm”, “Tørke”, “Sne” og “5-kamp”.

I 2018 arrangerede Beredskabsforbundets kreds i Sønderborg og Beredskabsforbundets Region Syddanmark landsstævne i Gråsten. Næste landsstævne i 2021 finder sted i Region Hovedstaden.

Oktober: Redningsberedskabspris og mindehøjtidelighed

Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk og overrækkelsen af Den Danske Redningsberedskabspris foregår traditionelt den første fredag i oktober.

Mindehøjtideligheden i Holmens Kirke er en højtidelighed for hele Danmarks redningsberedskab og for alle, der har gjort og gør en forskel for at skabe tryghed og redde liv og værdier: Frivillige, deltidsbrandfolk, fastansatte i kommuner, Beredskabsstyrelsen og Falck, og alle der i øvrigt er med til at skabe tryghed og sikkerhed ved deres virke i redningsberedskabet.

En lang række interessenter og organisationer i redningsberedskabet står bag Den Danske Redningsberedskabspris.

 

Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317