Beredskabsforbundets Årshjul indeholder vigtige mærkedage

Beredskabsforbundets aktiviteter udfolder sig primært i de lokale kredse og deres regioner og regionale samlingspunkter.

På landsplan skaber vi rammen omkring dette frivillige arbejde. Vi udgiver bladet FRIVILLIG og magasinet BEREDSKAB. Herudover afholder vi lederkurser, temadage og vedligehold af uddannelser i forbunds-arbejdet og kommunikation og synlighed. Og så er der naturligvis en ganske omfattende mødeaktivitet i Landsledelse og Præsidium, der løbende udvikler forbundet.

Men også en række vigtige mærkedage hører med til at skabe rammen.
Her er en oversigt over de væsentligste:

Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke

Hvert år fejrer Beredskabsforbundet det nye år med en Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke, sammen med frivillige fra hele landet, samarbejdspartnere fra beredskabet, politi, Falck og Hjemmeværn.

Det er en smuk tradition, som Beredskabsforbundets Region Hovedstaden står for at arrangere, med støtte fra Landssekretariatet.

En meget smuk begivenhed.

 

 

Årets Frivilligpris - april

Årets Frivilligpris til Redningsberedskabet tildeles et kommunalt eller statsligt redningsberedskab, eller en frivillig person, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, enten i forbindelse med afgrænsede hændelser eller som har ydet en bemærkelsesværdig indsats for generelt at skabe opmærksomhed omkring anvendelse af frivillige i redningsberedskabet.

I 2017 modtog Beredskabsstyrelsen Hedehusenes frivillige prisen for 2016

Beredskabsforbundets Stiftelsesdag 8. juni 1934

Den 8. juni 1934 kl. 16.55 blev Beredskabsforbundet stiftet som Dansk Luftværnsforening af en komité med Hofjægermester Torben Alexander Foss i spidsen. Det blev starten ikke bare til forbundet, men til alt civilforsvar i Danmark - det vi i dag kalder Redningsberedskabet.

Ved jubilæer markeres dette historiske øjeblik med en kransenedlæggelse ved stifterens gravsted på Them Kirkegård. Her er billedet fra 2014, der var Beredskabsforbundets 80 års jubilæum.

Den gang for 80 år siden var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser, eller regnen vælter ned, eller andre katastrofer pludseligt rammer os voldsomt.

Folkemødet på Bornholm

Beredskabsforbundet har været med på Folkemødet på Bornholm siden 2013. 

Beredskabsforbundet har sammen med de øvrige aktører i redningsberedskabet bl.a. afholdt debatter og aktiviteter relateret til beredskabet.

Beredskabets aktiviteter var i 2016 rigtig godt besøgt. En god måde at få talt sammen på kryds og tværs af organisationerne, samtidig med, at publikum får indblik i beredskabet.

Landsrådsmøde

Landsrådet er Beredskabsforbundets øverste myndighed, og udpeger Præsidenten og foretager eventuelt ændringer i forbundets vedtægter.

Hvert år i slutningen af juni måned afholdes Beredskabsforbundets Landsråd.

Her mødes alle Beredskabsforbundets ledere til en beredskabsfaglig temadag med efterfølgende fest og næste dag afholdes selve Landsrådet. 

Landsrådet er derfor også en årlig begivenhed, hvor vi mødes fra hele landet og får rystet os sammen.

På billedet arbejder frivillige ledere med Det Nationale Risikobillede fra Robust Borger uddannelsen.

4. juli - Mindestenen for internationalt udsendte

Beredskabsstyrelsen har, sammen med de øvrige af forsvarets værn, opstillet en mindesten i Mindelunden ved Rindsholm Kro ved Viborg.

Her lægges der krans for alle, der har gjort international tjeneste, og særligt for dem, der omkom under løsning af den internationale opgave. 

På billedet lægger Niels Bonde Jensen en krans ved mindestenens afsløring den 4. juli 2014. 

Mange frivillige udsendes også på internationale opgaver, og Beredskabsforbundet er derfor med, når der lægges krans i mindelunden.

Flagdagen - 5. september

Flagdagen er mærkedagen for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, er er eller har været udsendt på en mission for Danmark.

Beredskabsforbundet deltager i den nationale højtidelighed på Kastellet i København, hvor Beredskabsforbundet lægger krans ved Monumentet over Danmarks Internationale indsats efter 1948.

Frivillige udsendes også - for Beredskabsstyrelsen, og derfor er det en stor ære for Beredskabsforbundet at være blandt de organisationer, der hædrer.

Beredskabsforbundet stiller også med faner.

Landsstævne - hvert andet år i september

Beredskabsforbundet afholder Landsstævne hvert andet år i september. Her mødes frivillige fra hele landet og dyster mod hinanden i al venskabelighed.

Temaet for landsstævnerne har siden 2012 været "Vi hjælper Danmark og beredskabet ved ekstremt vejr" - og konkurrencerne hedder derfor storm, skybrud, sne, tørke osv.

I 2016 arrangerede Beredskabsforbundets kreds i nestved et meget vellykket stævne og i 2018 er det kredsen i Sønderborgs tur.

Redningsberedskabsprisen første fredag i oktober

Den Danske Redningsberedskabspris og Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk afholdes traditionelt den første fredag i oktober.

Mindehøjtideligheden i Holmens Kirke er en højtidelighed for hele Danmarks redningsberedskab, og for alle, der har gjort og gør en forskel for at skabe tryghed og redde liv og værdier: Frivillige, deltidsbrandfolk, fastansatte i kommuner, Beredskabsstyrelsen og Falck, og alle, der i øvrigt er med til at skabe tryghed og sikkerhed ved deres virke i redningsberedskabet.

Den Danske Redningsberedskabspris består af repræsentanter fra en lang række organisationer.
Mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk og uddeling af den Danske Redningsberedskabspris

Mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk blev etableret af Falck med indvielse af monumentet i 2006. Arrangementet i 2006 var initieret og finansieret af Falck, som officiel markering af korpsets 100 års jubilæum 3. oktober 2006. Monumentet blev indviet af HKH Kronprins Frederik.

Det blev besluttet, sammen med Beredskabsforbundet, som var onboard på projektet fra begyndelsen, at skabe en årlig tradition, og gentage arrangementet årligt hver første fredag i oktober.

Herefter tog Beredskabsforbundet initiativ til at etablere Den Danske Redningsberedskabspris og parterne enedes om at fremme denne begivenhed som en fast del af mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk. Derfor har Beredskabsforbundet med forbundets sekretariat, år efter år været ’in charge’ for at arrangere denne begivenhed.

 

Fra 2012 har Danske Beredskaber (tidligere Foreningen af Kommunale Beredskabschefer) deltaget som medarrangør.

Mindehøjtideligheden afholdes i Holmens Kirke, som både lægger hus og mandskab til begivenheden, og dermed støtter projektet.

I dag er mindehøjtideligheden i Holmens Kirke en højtidelighed for hele Danmarks redningsberedskab, og for alle, der har gjort og før en forskel for at skabe tryghed.

Med støtte fra Holmens Kirkes personale, er det Beredskabsforbundet, der står i spidsen for arrangementet.

Selve højtideligheden finansieres af henholdsvis Beredskabsforbundet, Danske Beredskaber og Falck, men Beredskabsprisen finansieres af medlemmerne af priskommitteen, der består af repræsentanter fra en lang række organisationer:

  • Beredskabsforbundet
  • Beredskabsstyrelsen 
  • Det Offentlige Beredskabs Landsforbund 
  • Falck Danmark A/S 
  • Fag og Arbejde (FOA) 
  • Fagligt Fælles Forbund (3F) 
  • Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 
  • Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk 
  • Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund

Link til redningsberedskabspris.dk


Foto: Tobias Fonsmark, Bjørn Nielsen og Flemming Kyster