Vigtige mærkedage

Beredskabsforbundets aktiviteter foregår primært i de lokale kredse og regionerne.

På landsplan skaber vi rammen om det frivillige arbejde. Vi udgiver bladet FRIVILLIG og magasinet BEREDSKAB. Desuden holder vi lederkurser og temadage. Og så er der naturligvis en ret omfattende mødeaktivitet i landsledelse og præsidium, der løbende udvikler forbundet.

Men også en række vigtige mærkedage hører med til at skabe rammen.
Her er en oversigt over de væsentligste:

Januar: Nytårsgudstjenesten i Holmens Kirke

Hvert år fejrer Beredskabsforbundet det nye år med en nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke sammen med frivillige fra hele landet og samarbejdspartnere fra beredskabet, politi, Falck og Hjemmeværn.

Det er en smuk tradition, som Beredskabsforbundets Region Hovedstaden står for at arrangere, med støtte fra Landssekretariatet.

 

 

April: Årets Frivilligpris

Årets Frivilligpris til Redningsberedskabet tildeles et kommunalt eller statsligt redningsberedskab eller en frivillig person, der i det forløbne år har ydet en helt særlig indsats, enten i forbindelse med afgrænsede hændelser eller via et bemærkelsesværdigt stykke arbejde for generelt at skabe opmærksomhed om anvendelse af frivillige i redningsberedskabet.

I 2018 modtog gruppen af Robust Borger-undervisere under Beredskabsforbundet Frivilligprisen for 2017

8. juni 1934: Beredskabsforbundets stiftelsesdag

Den 8. juni 1934 klokken 16.55 blev Beredskabsforbundet stiftet som Dansk Luftværnsforening af en komité med hofjægermester Torben Alexander Foss i spidsen. Det blev starten ikke bare til forbundet, men til alt civilforsvar i Danmark - det vi i dag kalder redningsberedskabet.

Ved jubilæer markeres dette historiske øjeblik med en kransenedlæggelse ved stifterens gravsted på Them Kirkegård. Her er billedet fra 2014, der var Beredskabsforbundets 80 års jubilæum.

Dengang, i 1934, var truslen angreb fra luften. I dag er truslen en anden. I dag skal vi være klar til at hjælpe, når stormen raser, eller regnen vælter ned, eller andre katastrofer pludselig rammer os.

Juni: Folkemødet på Bornholm

Beredskabsforbundet har været med på Folkemødet på Bornholm siden 2013. 

Beredskabsforbundet har sammen med de øvrige aktører i redningsberedskabet blandt andet afholdt debatter og aktiviteter relateret til beredskabet.

En god måde at få talt sammen på kryds og tværs af organisationerne, samtidig med, at publikum får indblik i beredskabet.

På Folkemødet i 2018 var Beredskabsforbundet med til at arrangere debatten "Tager vi terror alvorligt nok".

Juni: Landsrådsmøde

Landsrådet er Beredskabsforbundets øverste myndighed. Det udpeger præsidenten og foretager eventuelt ændringer i forbundets vedtægter.

Landsrådet afvikles hvert år i slutningen af juni måned.

Her mødes alle Beredskabsforbundets ledere til en beredskabsfaglig temadag med efterfølgende fest, og næste dag afholdes selve landsrådet. 

Landsrådet er derfor også en årlig begivenhed, hvor vi mødes fra hele landet og bliver rystet sammen.

På billedet arbejder frivillige ledere med "det nationale risikobillede" fra Robust Borger-uddannelsen.

4. juli: Mindestenen for internationalt udsendte

Beredskabsstyrelsen har, sammen med de øvrige af Forsvarets værn, opstillet en mindesten i Mindelunden ved Rindsholm Kro ved Viborg.

Her lægges der krans for alle, der har gjort international tjeneste, og særligt for dem, der omkom under løsning af den internationale opgave. 

På billedet lægger Niels Bonde Jensen en krans ved mindestenens afsløring den 4. juli 2014. 

Også mange frivillige udsendes på internationale opgaver, og Beredskabsforbundet er derfor med, når der lægges krans i mindelunden.

5. september: Flagdagen

Flagdagen er mærkedagen for Danmarks udsendte. Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission for Danmark.

Beredskabsforbundet deltager i den nationale højtidelighed på Kastellet i København, hvor Beredskabsforbundet lægger krans ved monumentet over Danmarks internationale indsats efter 1948.

Frivillige udsendes også - for Beredskabsstyrelsen - og derfor er det en stor ære for Beredskabsforbundet at være blandt de organisationer, der hædrer.

Beredskabsforbundet stiller også med faner.

September: Landsstævne i lige år

Beredskabsforbundet holder landsstævne hvert andet år i september. Her mødes frivillige fra hele landet og dyster mod hinanden i al venskabelighed.

Deltagerne konkurrerer i forskellige discipliner, eksempelvis "Storm", "Tørke", "Sne" og "5-kamp".

I 2018 arrangerede Beredskabsforbundets kreds i Sønderborg og Beredskabsforbundets Region Syddanmark landsstævne i Gråsten. Næste landsstævne i 2020 finder sted i Region Hovedstaden.

Oktober: Redningsberedskabs-prisen

Den Danske Redningsberedskabspris og mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk afholdes traditionelt den første fredag i oktober.

Mindehøjtideligheden i Holmens Kirke er en højtidelighed for hele Danmarks redningsberedskab og for alle, der har gjort og gør en forskel for at skabe tryghed og redde liv og værdier: Frivillige, deltidsbrandfolk, fastansatte i kommuner, Beredskabsstyrelsen og Falck, og alle der i øvrigt er med til at skabe tryghed og sikkerhed ved deres virke i redningsberedskabet.

En lang række interessenter og organisationer i redningsberedskabet står bag Den Danske Redningsberedskabspris.
Mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk og uddeling af Den Danske Redningsberedskabspris

Mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk blev etableret af Falck med indvielse af monumentet ved Holmens Kirke i 2006. Arrangementet var samtidig en officiel markering af korpsets 100 års jubilæum 3. oktober 2006. Monumentet blev indviet af HKH Kronprins Frederik.

Det blev besluttet, sammen med Beredskabsforbundet, som var en del af projektet fra begyndelsen, at skabe en årlig tradition og gentage arrangementet årligt hver første fredag i oktober.

Herefter tog Beredskabsforbundet initiativ til at etablere Den Danske Redningsberedskabspris, og parterne enedes om at gøre uddeling af prisen til en fast del af mindehøjtideligheden for omkomne brand- og redningsfolk. Derfor har Beredskabsforbundet siden været ansvarlig for at arrangere denne begivenhed.

Fra 2012 har Danske Beredskaber (tidligere Foreningen af Kommunale Beredskabschefer) deltaget som medarrangør.

Mindehøjtideligheden afholdes i Holmens Kirke, som både lægger hus og mandskab til begivenheden.

I dag er mindehøjtideligheden i Holmens Kirke en højtidelighed for hele Danmarks redningsberedskab og for alle, der har gjort og gør en forskel for at skabe tryghed.

Selve højtideligheden finansieres af Beredskabsforbundet, Danske Beredskaber og Falck, men Beredskabsprisen finansieres af medlemmerne af priskomitéen, der består af repræsentanter fra en lang række organisationer:

  • Beredskabsforbundet
  • Beredskabsstyrelsen 
  • Det Offentlige Beredskabs Landsforbund 
  • Falck Danmark A/S 
  • Fag og Arbejde (FOA) 
  • Fagligt Fælles Forbund (3F) 
  • Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 
  • Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk 
  • Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund

Link til redningsberedskabspris.dk


Foto: Tobias Fonsmark, Bjørn Nielsen og Flemming Kyster