Gå til indhold

Førstehjælp ved ulykker
med kemikalier

Hvad gør du, hvis kemikalier i hjemmet har givet forgiftning eller ætsninger?
Giftlinjen svarer døgnet rundt på 8212 1212.

Farlige kemikalier - forgiftning eller ætsning

Førstehjælp ved ætsninger med syre, base eller ukendt stof

Ved en kemisk ætsningsskade på huden:

  • Fjern årsagen til ætsningen. Skyl kemikaliet væk fra hudoverfladen med 25-34 grader varmt rindende vand i mindst 20 minutter. Hvis det ætsende kemikalie er et pulverlignende stof – så børst det af, før du begynder at skylle.
  • Fjern tøj og smykker, som er blevet forurenet med kemikaliet.
  • Nogle ætsninger skal skylles i mange timer.
  • Ved mindre kemiske ætsninger (typisk få centimeter) heler normalt uden yderligere behandling.
  • Ved større ætsninger kontakt skadestuen.

 

Symptomer på kemisk ætsningsskade

  • Kemikalier er nær den skadede (saltsyre, afløbsrens, cement, kaustisk soda m.m.).
  • Stikkende smerter.
  • Misfarvning, hævelse og blæredannelse.
  • Der kan opstå chok: fornemmelse af at skulle besvime, udtalt bleghed, hurtig puls og/eller hurtig og overfladisk vejrtrækning.
  • Der kan være koldsved.

 

I tilfælde af forgiftning kan du få råd og hjælp på Giftlinjen:
Ring 82 12 12 1​2 døgnet rundt.

Giftlinjen svarer på spørgsmål om forgiftninger, uanset om forgiftningen skyldes kemikalier, planter/svampe, medicin, rusmidler, stik/bid eller madforgiftning.

Ved åndedrætsbesvær,​ indtag af ætsende stoffer, sløvhed​, bevidstløshed, kramper eller massiv udsættelse for farligt stof:
Ring 1-1-2 og giv førstehjælp.

Giftlinjen - 82 12 12 12

 

 

CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317