fbpx Gå til indhold

Kriseparat Klima

Gratis kursus for dig og dine naboer - så I er klar, når vandet kommer

Er din bolig klar til det næste skybrud? Bor I i et område, der er udsat for oversvømmelse?
På kurset lærer I at forebygge, forberede og afhjælpe – og hjælpe hinanden.

 • Varighed: 2 timer
 • Dato og tidspunkt:  Når det passer jer
 • Sted: I jeres fælleshus – eller hvor I mødes
 • Minimum 12 kursister
 • Kurset er gratis

Evt. tillæg
Kurset kan evt. afholdes i samarbejde med kommunen og brandstationen.
Her kan der være ansatte fra teknisk forvaltning, som kan svare på lokale spørgsmål.
På brandstationen kan der evt. tilbydes en ekstra 1/2 time med information om og demonstration af påfyldning af sandsække.

Bo Vandsikkert-kursus i Korsør 1. februar 2020, arrangeret af BorgerBeredskabet under Beredskabsforbundet i samarbejde med Slagelse Kommune.

 

Alle får Hjemmets beredskabsplan med hjem

Planen kan sikre dit hjem, så du undgår unødvendige skader


Så har I – i hver familie

 • en plan for, hvornår og hvordan I forebygger
 • det rette udstyr klar og ved, hvordan det skal bruges
 • tænkt over evt. evakuering og genhusning
 • mulighed for at klare jer selv i op til 3 døgn
 • viden om, hvor I finder information fra myndigheder
 • alle de vigtigste numre og apps ved hånden

Hils på dine naboer og bliv mere “vandsikker”
Det er nærliggende at tænke på sin egen ejendom som det første. Men måske er det naboens kælder, der står under vand. På kurset lærer I at passe godt på hinanden – og I får øjnene op for, at en hjælpende hånd til naboen kan have stor betydning.

På kurset hilser I på hinanden. Netop det, at man ved, hvem der bor på den anden side af hækken, gør det nemmere at handle hurtigt og rigtigt, hvis der er varslet skybrud eller stormflod.

Naboer hilser på hinanden

Kursusprogram

Hvad er beredskabet?

Hvad er redningsberedskabet? Hvordan indgår du som borger i det samlede beredskab og er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer udnyttes bedst muligt?

Vi taler om beredskabets opgaver ved større hændelser – og hvordan du som borger, skal kunne tage vare på dig selv og dine nærmeste, så I kan klare jer i 3 døgn.

Fremtidens klima

Vi ser på fremtidens klima, konsekvenserne og mulighederne for forebyggelse.

Hjemmets beredskabsplan

Mange vandskader kan undgås eller minimeres, hvis man forebygger og ved, hvad man skal gøre, når vandet er på vej. Planen benyttes gennem kurset.

 

Før vandet kommer

Nogle boliger er mere udsatte end andre, når skybruddet rammer. I lærer, hvor I kan tjekke risikoen hvor I bor og hvordan I kan følge med i vejrvarslingerne.

Lige før vandet kommer

Når DMI varsler skybrud er der en del, du selv kan gøre, for at forebygge skader i sidste øjeblik.

I din kommune

Hvad er din kommunes vejledning vedr. sandsække?

Sanddsække

 

Når vandet er der

Hvis vandet så alligevel finder vej, er der stadig en del du kan gøre for at begrænse skaden.

Forsyningssvigt

En ulykke kommer ikke altid alene. Når vandet kommer er der også risiko for at der opstår forsyningssvigt.

Forsyningssvigt

 

Alarmering

Hvilke oplysninger er nødvendige, for at den rigtige hjælp kan nå hurtigt frem?

Evakuering

Evakuering kan blive nødvendig

Evakuering

Din tjekliste

Hvad skal du huske til din familie?

Når vandet er væk igen

Dit ansvar. Din forsikring. Hvad skal du gøre og hvad skal du ikke gøre.

Når vandet er væk igen

Apps - der gør dig kriseparat

Få tip om apps der er gode at have ved hånden.

Apps

Undervisningen
Underviseren hjælper jer igennem emnerne og viser små videoer. Der er en løbende dialog med jer om, hvad der lige præcis er særlig relevant for jeres lokalområde. På kurset lærer I om den almindelige omtanke i hverdagen, der er med til at forebygge og forhindre, at vandskader sker eller bliver for omfattende.

Hvem kan arrangere et gratis kursus?
Om man er en grundejerforening, en kommune eller en flok naboer, er underordnet. Alle er velkomne til at arrangere et kursus.

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317