Gå til indhold

Spejdere

Gratis BorgerBeredskabs-kursus for spejdere. Så du kan tage ansvar.

Undervisningen
Kurset tager afsæt i de rammer, spejderne oplever i hverdagen. Undervisningen kombineres med små videoer, korte gruppeøvelser, øvelser på gulvet og åben dialog. Ofte afvikles kurset over 2 aftener.

Varighed: 3-4 timer inklusive pause (1 x 3 timer) eller (2 x 1,5 timer)

Relevant for spejdere fra +13 år

Spejdersangbogen er lagt til side for en stund, når man samles om at blive mere robust. Spejdere er beredte og forstår at klare sig. De ved, hvordan man overlever i naturen og samarbejder. Kurset tager derfor afsæt i, at spejdere i bund og grund godt ved, at det handler om at passe på sig selv og hinanden.

Vi kommer ind på de kritiske situationer, der kan opstå, når man er spejder – for eksempel hvis man er på lejr, tænder bål eller øver sig i naturen – men også når man er hjemme hos familien og sammen med klassekammeraterne. Vi ser på, hvordan man forebygger, og hvordan man handler hurtigt og rigtigt, hvis der alligevel opstår en kritisk situation eller en ulykke. Ud fra en beredskabsfaglig vinkel gennemgår vi emnerne:

Emner

 • Redningsberedskabet i Danmark og i dit område
 • Beredskabsmeddelelse
 • Ekstremt vejr – storm, skybrud og sne
 • Sirenevarsling og evakuering
 • 72 timer – tag vare på dig selv
 • Sådan passer du på familien
 • Brand
 • Bål og brandsikkerhed
 • Elektricitet og brand
 • Rygning og brand
 • Nyttige apps
 • 1-1-2 alarmering
 • Lægevagten
 • Førstehjælp – grundprincipper
 • Hjertemassage – grundprincipper
 • Hjertestarter
 • Din egen beredskabsplan

Inden for hvert emne er der særlig fokus på det, der er aktuelt, når man er spejder, og hvordan man passer godt på hinanden.

Bevis og spejdermærke
Alle spejdere, der gennemfører et BorgerBeredskabs-kursus, modtager et kursusbevis og et spejdermærke (piratmærke).

Antal spejdere på hvert kursus
Alle spejdere undervises samlet. Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange elever, der kan være på et hold.
Vi medbringer gerne projektor, lærred og højttalere, hvis det ikke findes i lokalet.

Vi kommer, når det passer jer
De fleste kurser afholdes på de aftener, hvor spejderne alligevel samles. Ofte afholdes kurset over to aftener, så det ikke bliver alt for meget oven på en lang skoledag. Er spejdergruppen på lejr i en spejderhytte, kan der også arrangeres et kursus i en weekend eller på en hverdag.

Hvem kan arrangere et gratis kursus?
Om man er spejderleder, spejder eller aktiv støtteforælder, er underordnet. Alle er velkomne til at arrangere et kursus.

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Kontakt BorgerBeredskabet
Hvis du vil arrangere et kursus eller blot vil høre nærmere.
CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317