fbpx Gå til indhold

Kriseparat Ung

Gratis kursus på jeres skole
 • For elever i 8.- 10.  klasse
 • 1,5 time  (2 lektioner)
 • Kurset er gratis

Antal elever

 • Mindst 2 klasser – gerne hele udskolingen
  35 – 150 elever pr. hold

Vi besøger skoler i hele Danmark

 • Folkeskoler, friskoler og efterskoler
 • Hverdag eller weekend
 • Formiddag, eftermiddag eller aften

 

Kriser, ulykker og katastrofer sker
Fordi man er ung, betyder det ikke, at man ikke bliver berørt eller involveret. Måske er man, den der står ved ulykken og skal handle – eller den, der skal tage ansvar og forebygge, at en kritisk situation ikke opstår, når man er sammen med sine venner.

Ung og kriseparat
At være krisparat handler grundlæggende om, at tage ansvar. På kurset lærer eleverne, hvordan de forbereder og handler i kritiske situationer og ved ulykker.

Kurset tager afsæt i den enkelte elev, fællesskabet på skolen og blandt venner og vores fælles samfundssikkerhed.

Eleverne bliver klædt på med kompetencer, der gør dem i stand til at forudse konsekvenser, forebygge problemer og handle med konkrete aktive indsatser i forskellige kritiske situationer, de kender fra hverdagen.

 

BorgerBeredskabet tilbyder gratis kurser for borgere og underviser i at forebygge og håndtere kriser og ulykker. Når den enkelte borger er kriseparat, styrker det vores fælles samfundssikkerhed og gør dermed hele samfundet mere kriseparat.
En fest med vennerne – hvad kan der ske?

Kurset tager afsæt i den enkelte elev, fællesskabet på skolen og blandt venner og vores fælles samfundssikkerhed.

Eleverne bliver klædt på med kompetencer, der gør dem i stand til at forudse konsekvenser, forebygge problemer og handle med konkrete aktive indsatser i forskellige kritiske situationer, de kender fra hverdagen.

Omdrejningspunktet er den fest som Petra og Poul planlægger og holder, men som ikke helt forløber, som den skal – en øvelse, der åbner øjnene for de mange faldgruber.

 
Involverende øvelser
En af øvelserne handler om at spotte en risiko og vurdere konsekvensen – både for de involverede – men også for vores fælles samfundssikkerhed i bred forstand.
Kursusprogram

Undervisningen kombineres med information, små videoer, korte gruppeøvelser og åben dialog.

Hils på Petra og Poul

Vi starter med at hilse på Petra og Poul. Dem kommer vi til at møde igennem kurset.

Kriseprat Ung

"Hvad???.... er JEG en del af beredskabet i Danmark?"

Ja, som borger er man en del af det samlede beredskab i bred forstand – også når man er ung. Lær hvorfor du er vigtig.

Redningsberedskabet

ØVELSE: Kritiske situationer - hvad er det?

Petra er ved at gøre sig klar til fest. Eleverne bliver inddraget i at spotte en række kritiske situationer. Vi kommer omkring fysisk tilskadekomst, brand, strømsvigt, atypisk adfærd og digital adfærd.

Forberedelse - hvorfor og hvem skal du tænke på?

Øvelse: Hjælp Petra og Poul med at forberede

Petra og Poul er ved at gøre klar til at holde fest. Hvad kan der ske, og hvordan kan de forberede?

Øvelse: Festen der gik galt - når kritiske situationer opstår

Til festen opstår der en række kritiske situationer. Eleverne ser på, hvad der er manglende omtanke – og hvad der kunne have været forberedt.

Brandsluknings-fif

Eleverne får en række fif til, hvordan man selv kan slukke en brand med det man har ved hånden.

Brandsmart, sluk en brand,

Fysisk tilskadekomst

Hvad gør man, når en ven er kommet til skade?

Atypisk adfærd

Hvad kan få en kritisk situation til at eskalere?

Digital adfærd

Vi ser på kritiske situationer, der kan opstå på grund af manglede omtanke – og hvilke konsekvenser, det kan have.

Strømnedbrud

Strømsvigt; strømnedbrud; forsyningssvigt

Når der er brug for at tilkalde hjælp

Sådan alarmerer du. Lær, hvornår man skal ringe til alarmcentalen, politiet og lægevagten.

Kriseparat Ung - sådan alarmerer du

 

Nyttig hjælp ved hånden på din mobil.

Lær, hvilke apps der kan være en hjælp og gode at have ved hånden, når det handler om at forebygge og hjælpe. Og lær om den nye sirenevarsling, som vil komme på mobilen.

 

Gratis top-op dialogspil til jer – når vi er gået og eleverne gerne vil være endnu mere kriseparate

 • 2 minutters forberedelse
 • Gode lærernoter, der gør det nemt at samle op
 • Varighed: 1 lektion

Bevis
Det er muligt at modtage et kursusbevis efter kurset. Det kan eleven vedlægge sit CV, når det næste studiejob søges.

 

 

Tag godt imod vores frivillige undervisere

Vores frivillige undervisere har uddannet sig for at kunne undervise jer. Det er frivillige ildsjæle, som stiller sig til rådighed for at dele viden og i sidste ende gøre borgere og samfund mere kriseparat.
 

Kurser på alle skoler i hele Danmark

BorgerBeredskabet

Alle er velkomne til at arrangere et kursus
Om man er forstander, aktivitetslærer, klasselærer, elevrådsformand eller kontaktforældre er underordnet.  Alle, der kan samle et par skoleklasser fra udskolingsårgangene, er velkomne til at arrangere et kursus.

 

Kontakt BorgerBeredskabet om kurset "Kriseparat Ung"
Hvis du ønsker at arrangere kurset "Kriseparat Ung" - eller hvis du blot vil høre nærmere.
... og/eller by
Mindst 2 klasser - 35 -150 elever pr. hold
2 lektioner
F.eks. om der særlige forhold vedr. klassen - eller hvordan kan vi bedst kontakte dig
Ønskes der et kursus-bevis til hver elev? (Skolen eller eleven påfører navn)
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317