fbpx Gå til indhold

For dig, der arrangerer et kursus på jeres skole

Giv jeres elever dette vigtige og samfundsrelevante kursus

Gratis kursus på jeres skole

 • 1,5 timer  (2 lektioner)
  Ingen pauser – men flere øvelser
  Ønsker I en pause, kan der aftales ekstra tid

Kurset henvender sig til

 • Elever i 8.- 10.  klasse
 • Kurset er specielt udviklet til større grupper på min. 2 klasser – dvs. ca. 35 – 150 elever.

Vi kommer til jer 

 • På folkeskoler, friskoler, 10. klasses-centre og efterskoler
 • Hverdag eller weekend
 • Formiddag, eftermiddag eller aften

Jeres elever bliver kriseparate, så de kan tage ansvar og 

 • Forberede
 • Handle

Fagområder, kurset berører

 • Samfund
 • Sikkerhed (elevens anvendelse af stoffer og materialer – jvf: At-meddelelse nr: 4.01.7)
 • Sundhed
 • Demokrati og medansvar
 • Trivsel

Kurset kan knyttes til skolens praktiske fag

 • Biologi
 • fysik/kemi
 • Hjemkundskab
 • Natur/teknologi

Kurset kan sagtens stå alene, som en aktivitet et par lektioner. Men det er også velegnet til at indgå i et tværfagligt forløb, SSP-forløb, et projekt eller i forbindelse med trivselsarbejde.

Hvad skal I sørge for inden vores besøg

 • Et lokale med AV-udstyr
 • En person, der kan hjælpe underviseren i gang med AV-udstyret
 • At samle eleverne på det aftalte tidspunkt
 • Et passende antal voksne, der er til stede under kurset.

Kurset er gratis fordi, det har et samfundsnyttigt formål
Samfundet bliver lidt mere kriseparat, hver gang en borger har lært, hvordan man

 • forebygger
 • hjælper sig selv og tager hånd om andre
 • forhindrer at kritiske situationer vokser sig store
 • handler hurtigt og rigtigt, når ulykken rammer
 • alarmerer og tilkalder hjælp
 • samarbejder med beredskabet
 • tager hånd om dem, der har været berørt

 

Underviserne i BorgerBeredskabet kommer fra Beredskabsforbundet. Mange er også frivillige i det danske redningsberedskab og er vant til at stille sig til rådighed, når samfundet har brug for hjælp. Underviserne uddanner og øver sig, så de kan uddanne borgerne.

FAQ

Hvornår kan kurset afholdes?

De fleste kurser på folkeskoler afholdes en hverdag i skoletiden. Men har I et aften eller weekend-arrangement, kan I også bestille kurset her. Mange efterskoler har nogle weekender, hvor alle elever er på skolen – her kommer vi også gerne forbi.

 

Pauser - evt. en længere pause

Der er indlagt en kort pause på et par minutter. Ønsker I en længere pause, skal I aftale ekstra tid. Det kan fx. være, hvis kurset afholdes på hver side af en spisepause.

 

AV-udstyr hos jer

Tak, hvis der er en person på skolen, der kan hjælpe underviseren godt i gang med at blive tilsluttet jeres udstyr – ca. 15-30 minutter før kurset starter hos jer.
Det er en ekstra sikkerhed for at kurset kan starte til tiden.

Antal elever

Kurset og øvelserne er udviklet til at større grupper på mindst et par klasser.
Det er AV-udstyret og lokalet, der er afgørende for, hvor mange elever, der kan undervises.

Alle elever skal kunne se undervisningsmaterialet, som er PowerPoints og små videoer – og de skal kunne høre underviseren.

Hvis vi er færre end 35 eller flere end 150?

Er I færre end 35 – ring eller skriv, så ser vi på, hvad der kan passe jer.

Hvis I er flere end 150. Vi er vant til at undervise store hold på efterskoler. Men er det en meget stor skole – fx. med 300 elever – så anbefaler vi, at I deler eleverne i 2 hold.

Hvis vi må aflyse

Ring eller skriv – vi er nemme at tale med. Hvis der pludselig opstår en uventet situation finder vi blot et andet tidspunkt, der passer jer.

Hvorfor skal der være voksne til stede - og hvor mange?

Der kan være elever der bliver berørt af emnerne. De skal have mulighed for at kunne gå til en voksen.

Skulle det ske, at en af jeres elever forlader lokalet, fortsætter vores underviser den aftalte undervisning.

I kender bedst jeres elevgruppe, og ved, hvor mange voksne, der er behov for.


Sådan aftaler vi et kursus

Når vi har aftalt

 • dato, tidspunkt – fra kl. og til kl.
 • adressen, hvor kurset afholdes
 • forventede antal elever
 • hvem der er kontaktperson hos jer (kontaktoplysninger)

..så 

 • modtager I en mail med en forhåndsbekræftelse, så I kan planlægge

Når

 • vi har fundet en eller flere undervisere til jer
 • modtager I en skriftlig bekræftelse, hvor det fremgår, hvem der er underviser


Når underviseren kontakter jer inden kurset

Før kurset ringer underviseren til kontaktpersonen hos jer. Her aftaler I de sidste detaljer. Det kan fx. være

 • ankomst, parkering, forplejning og pauser
 • om, der er særlige forhold hos jer, som der skal tages hensyn til – f.eks. orblinde elever
 • om I har oplevet situationer, som kan være relevante at inddrage i undervisningen
 • hvem der kan være behjælpelig med AV-udstyret, så kurset kommer godt i gang.

Vi er nemme at tale med. Skulle der opstå forhindringer, finder vi blot et andet tidspunkt, der passer jer.

 

Under selve kurset
Der skal være voksne fra jer til stede, som eleverne kan henvende sig til. I kender bedst selv jeres elevgruppe og og ved, hvad behovet er.

Kurset er specielt udviklet til 8.-10. klassetrin, med fokus på at eleverne får et par lærerige undervsingstimer. Men der kan være elever, som bliver påvirket af et emne. Derfor skal der være voksne, der kan tage hånd om det.

 

Kontakt BorgerBeredskabet om kurset "Kriseparat Ung"
Hvis du ønsker at arrangere kurset "Kriseparat Ung" - eller hvis du blot vil høre nærmere.
... og/eller by
Mindst 2 klasser - 35 -150 elever pr. hold
2 lektioner
F.eks. om der særlige forhold vedr. klassen - eller hvordan kan vi bedst kontakte dig
Ønskes der et kursus-bevis til hver elev? (Skolen eller eleven påfører navn)
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317