Gå til indhold

Røgalarmer redder liv

En røgalarm koster mindre end en biografbillet. Men den kan betyde forskellen på liv og død.

Røgalarm

Når der er brand, spredes røgen hurtigt, og røgen er farlig. Røgalarmer advarer dig, så du kan nå at reagere i tide.

Ved at opsætte røgalarmer øger du din chance for at blive advaret, hvis der er opstået en brand, og inden den når at brede sig. Det giver dig bedre mulighed for eventuelt at slukke branden selv eller dyrebar tid til at redde dig selv og din familie ud af boligen og få tilkaldt hjælp. På den måde kan røgalarmer være med til at redde liv og værdier.

På denne side kan du få råd om placering, test og vedligeholdelse, og hvad du skal gøre, hvis din røgalarm bipper, selvom der ikke er brand.

 

Test dine røgalarmer jævnligt

 • Mindst én gang om året, f.eks. den 1. december på fælles nordisk røgalarmdag.
 • Test desuden dine røgalarmer, når du har været væk fra hjemmet i en længere periode. Batterierne kan være brugt op, uden at du har hørt advarselslyden, der indikerer, at der snart ikke er mere strøm på batterierne.

 

Sådan tester du din røgalarm

 • Røgalarmer er forsynet med en testknap. Når du trykker på knappen, vil der komme et ”bip”, hvis der er strøm på batterierne.
 • Et tryk på testknappen simulerer, at der kommer røg ind i røgalarmen.

 

Rengør dine røgalarmer jævnligt og undgå fejlalarmer

 • Fjern støv med en støvsuger.
 • Rengør røgalarmen med en blød, opvredet klud.

 

Placér røgalarmen i loftet midt i rummet

 • En røgalarm registrerer, når røgen rammer loftet og ryger ind i røgalarmen. Den bør derfor altid placeres i loftet midt i rummet.
 • Effektiviteten nedsættes, hvis røgalarmen placeres andre steder. Er den f.eks. placeret på væggen, eller ligger den oven på et skab, skal en meget større del af rummet være fyldt med røg, før den begynder at bippe.
 • Placering i lille bolig: Minimum én røgalarm placeres centralt i boligen, fortrinsvist i loftet i fordelingsgang, så den kan høres fra opholds- og soverum.
 • Placering i større boliger: Større boliger bør have flere røgalarmer, som sættes op i opholds-og soverum/soveværelser og stuer. Har dit hjem flere etager, bør der være mindst én røgalarm på hver etage.

 

Sådan skal røgalarmen sidde

 • I loftet, midt i rummet.
 • Mindst 50 cm fra væggene og døråbninger (ved loft til kip eller skrå vægge placeres røgalarmen 1 meter fra det højeste punkt og så vidt muligt midt i loftet).
 • Så den kan høres fra alle soverum.
 • Ikke tæt på badeværelset og køkkenet – damp og stegeos kan give fejlalarmer.

 

Montering

 • Røgalarmer monteres bedst med skruer.
 • På glatte flader kan de dog også sættes op med kraftigt dobbeltklæbende tape.
 • Vælger du at opsætte din røgalarm med dobbeltklæbende tape, skal du dog være opmærksom på, at tapen kan efterlade mærker på loftet og måske skade loftet ved nedtagning.

 

Om Borgerberedskabet

BorgerBeredskabet holder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Borgerberedskabet logo
CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317