Gå til indhold

Vær forberedt,
hvis vandet kommer

Du kan selv gøre meget for at minimere skaderne i dit hjem, når det er truet af oversvømmelse.
Du kan også kontakte BorgerBeredskabet for at høre mere om vores kursus "Bo vandsikkert".
Oversvømmelse i Esbjerg i september 2017. (Foto: Kristian Baggesgaard)
Oversvømmelse i Esbjerg i september 2017. (Foto: Kristian Baggesgaard)

Stormflod og store regnmængder giver i disse år mange kritiske situationer som følge af oversvømmelser.
Men der er ingen grund til at give op og lade skæbnen bestemme, om dit hus skal tage vand ind.
Der er meget, du selv kan gøre i god tid, inden vandet kommer. Blandt andet:

 

 • Led vandet væk fra huset ved at sikre, at terrænet hælder væk fra bygningen.
 • Grav render rundt om huset, eller lav stengærder eller volde, så vandet ikke løber hen til huset.
 • Hold afløb rene og i god stand, og skift dem evt. ud med større afløb.
 • Luk huller og sprækker i murværk – etablér høj sokkel ved tilbygning eller nybyggeri.
 • Rens tagrender minimum 2 gange om året.
 • Begræns fliser, asfalt og anden hård belægning, hvor vandet har svært ved at sive ned i jorden.
 • Undgå lave elinstallationer.
 • Stop tilbageløb af vand ved at lukke/fjerne afløb i kælder og installere højtvandslukke el. lign.
 • Brug  Klimatilpasning.dk  eller  DinGeo.dk  eller andre værktøjer til at vurdere risikoen for oversvømmelse hos dig.

 

I sidste øjeblik

Når DMI varsler skybrud, kan du også i sidste øjeblik gøre noget:

 • Luk vinduer og døre.
 • Fjern værdigenstande fra kælderen, eller dem klods op.
 • Tjek udendørs riste, afløb og tagrender.
 • Sluk for elektriske apparater.
 • Brug sandsække og vandfaste krydsfinerplader.
 • Hav spande, skovle, koste og klude klar.
 • Hav opsyn med hjemmet.
 • Oplad telefon, indkøb proviant, hold dig opdateret.

 

Kursus: Bo vandsikkert

I Beredskabsforbundet og BorgerBeredskabet har vi lavet kurset “Bo vandsikkert”, hvor BorgerBeredskabets frivillige undervisere fortæller borgere, hvordan de kan forebygge og håndtere vandskader.
Hver gang en borger forebygger og handler korrekt, hjælper det de berørte og aflaster redningsberedskabet – til gavn for samfundet.
Det er en af grundene til, at kurset er gratis.

Kurset er helt nyt, men kontakt os, hvis du gerne vil vide mere.
Kurset kan tilrettes lokale forhold og udfordringer.
Vi kommer gerne ud, hvis I kan samle en gruppe på mindst 10 personer.

Beredskabschef Michael Djervad giver gode råd til at undgå store skader i hjemmet - i forbindelse med BorgerBeredskabets kursus Bo vandsikkert.
Denne artikel fra TV2 Øst blev lavet i forbindelse med “Bo vandsikkert”-kurset, som vi arrangerede sammen med Slagelse Kommune i Korsør i januar 2020.
I artiklen kan du se en video, hvor beredskabschef Michael Djervad fra Slagelse Brand og Redning giver gode råd til at undgå store skader i hjemmet i forbindelse med oversvømmelse.

Om Borgerberedskabet

BorgerBeredskabet holder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Borgerberedskabet logo

 

 

CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317