Gå til indhold

Tænk, før du griller

Undgå, at grill-hygge bliver til ildebrand. Her er nogle få, men vigtige råd til dig om at bruge din grill på den rigtige og sikre måde.

Det er hyggeligt at grille.
Men hvis du er uheldig eller ufornuftig, kan det gå galt, så grill bliver til ild.
Hvert år rykker redningsberedskaberne ud omkring 130 gange som følge af uforsigtig brug af grill.

 

Her er en række gode råd om, hvordan du undgår brand, når du griller:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller
  • Grill kun udendørs
  • Hav altid vand i nærheden
  • Placer grillen i sikker afstand og på et stabilt underlag
  • Aske og kulrester skal være kolde, før du smider det ud
  • Ring 1-1-2, hvis det skulle gå galt

 

Særlige råd ved brug af gasgrill:

  • Tjek regulator og slange, inden du går i gang
  • Luk for gassen på regulatoren efter brug
  • Luk for gastilførslen og luk låget på grillen, hvis der pludselig opstår ild

 

Grafikkerne her på siden er udarbejdet af Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber.

 

 

Om Borgerberedskabet

BorgerBeredskabet holder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Borgerberedskabet logo

 

 

CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317