Gå til indhold

Forbered dig på stormvejret

Vejrudsigten melder storm: Se, hvad du kan gøre for at formindske risikoen for store skader i dit hjem - og på dig selv og din familie - under stormvejr.

Storm

Det kan være farligt at være udendørs under en storm eller orkan.
Desuden kan beredskabet have meget travlt under en storm, så det kan tage længere tid end normalt, før hjælpen når frem.
Ring kun 112, hvis du står i en akut situation.
Du kan selv gøre meget for at forebygge og undgå skader på mennesker og bygninger:

 

Før orkanen/stormen

 • Lyt til vejrudsigten og følg myndighedernes anvisninger.
 • Fjern alle løse genstande omkring huset, f.eks. havemøbler, bålskåle, byggematerialer og trampoliner.
 • Fastgør det, du ikke kan fjerne.
 • Fjern knækkede og visne grene, som kan være farlige, hvis de falder ned.
 • Afstiv stilladser og andre svage konstruktioner.
 • Luk alle døre, vinduer og porte forsvarligt.
 • Parker ikke din bil i nærheden af høje huse eller under træer. Undgå især læsiden.
 • Hav batterilygte og transistorradio og evt. stearinlys parat, da strømmen kan svigte og sørg for, at din mobil og powerbank er fuldt opladet.
 • Hvis varslet omfatter kraftig regn eller forhøjet vandstand langs kysten, hvor du bor, bør du overveje at forberede dig på oversvømmelser.
 • Hjælp din nabo med at stormsikre.

 

Under orkanen/stormen

 • Det kan være livsfarligt at færdes ude under storme og orkaner. Den voldsomme blæst kan medføre store ødelæggelser, tagsten kan blæse ned og stilladser vælte. Sæt ikke dit eget og andres liv på spil, ved at gå ud.
 • Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting, afdække et skadet tag eller lignende.
 • Tjek vejrudsigten, og følg med i meldinger via pressen, apps, hjemmesider og sociale medier.
 • Følg myndighedernes anvisninger. Gå ikke ud, hvis det frarådes.

 

Hvis du er nødt til at gå ud

 • Undersøg trafiksituationen. Veje kan blive spærret, og broer kan lukke.
 • Tjek om politiet fraråder unødig udkørsel og ophold udendørs.
 • Medbring mobiltelefon med opladt batteri.
 • Undgå at færdes i skovområder, på broer og moler.

 

Om Borgerberedskabet

BorgerBeredskabet holder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Borgerberedskabet logo

 

 

CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317