fbpx Gå til indhold

Klar dig selv i 3 døgn

Gratis kursus for jer, der vil være kriseparate og kunne klare jer i 3 døgn eller mere
 • Varighed: 2 timer
 • For grupper på  minimum 10 personer + 13 år
 • Dato og tidspunkt:  Når det passer jer
 • Sted: Hos jer i jeres fælleshus, foreningslokale, på biblioteket – eller hvor I kan mødes
 • Underviserne er frivillige fra Beredskabsforbundet
 • Kurset er gratis


Er du klar til at beskytte din familie? Kan I klare jer i 3 døgn… eller mere?

Når større dele af samfundet rammes, tager redningsberedskabet sig først og fremmest af vores kritiske samfundsfunktioner, så f.eks. sygehuse og plejehjem kan fungere.
Imens skal du og din familie kunne klare jer selv.

Kriseparat samfundssikkerhed

 

Forsyningssvigt

På kurset lærer I

 • at tage vare på jer selv, andre og jeres bolig
 • at forebygge så ulykker og skader helt undgås
 • at forberede, så I er klar
 • hvad I kan gøre
 • hvordan I udarbejder tjeklister og jeres egen beredskabsplan
 • om redningsberedskabet i bred forstand

Samfundssikkerhed

Tag ansvar for fællesskabet

Det betyder noget for samfundssikkerheden, når du ved, hvordan du kan forebygge, være klar – og hvad du skal gøre.
Så er du med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for dem.

Samfundssikkerhed - fællesskabet

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

 

Kursusprogram

Kurset udvikles løbende, så det er aktuelt

Beredskabet

Hvad er beredskabet og hvordan indgår du som borger i det samlede beredskab i Danmark?

Thomas Dietz, beredskabschef i Vejle Brandvæsen

Din tjekliste

Lær hvad du skal have med på tjeklisten, så den passer til din bolig og din familie.

Hvad kan der ske i Danmark?

Hvordan skal du f. eks. forholde dig ved en storm?

Storm og væltede træer

Hvad gør du, hvis et skybrud rammer med kort varsel?
Og hvad skal du gøre under og lige efter et skybrud?

 

Hvordan finder du ud af om din bolig er særlig udsat for oversvømmelse?
Hvad kan du gøre for at forebygge?

 

Nedbrydning af infrastruktur

Hvilke typer infrastruktur har vi?
Hvem har ansvaret for de forskellige typer?
Hvad kan der ske, og hvordan vil det være klogt at være forberedt?

To frivillige ved Sydvestjysk Brandvæsens klimaberedskab i gang med at fjerne ét af mange væltede træer i landsdelen søndag den 9. februar. Med motorsaven er det Henrik Kruse Jensen, mens Jørgen Bjerg Hansen er hjælper/sikkerhedsmand. (Foto: Kristian Baggesgaard)

Alarmering

Hvem skal du ringe til hvornår – og hvordan foregår et opkald?

Evakuering kan blive nødvendig

Hvordan ved du, hvornår I ikke længere kan blive i jeres bolig? Hvad gør myndighederne – og hvad skal du gøre? Hvad skal I have med på jeres tjekliste?

 

Nyttige apps

Hvilke apps kan være en hjælp at have på mobiltelefonen?

BorgerBeredskabet samfundssikkerhed krise

Kurser i hele Danmark – også hos jer
Alle er velkomne til at arrangere et kursus, hvor undervisere fra BorgerBeredskabet kommer forbi og afholder et kursus for jer, når det passer jer. Hverdag eller weekend. Formiddag, eftermiddag eller aften.
Samfundssikkerhed

Undervisningen

Undervisningen
Kurset tager afsæt i en række risici, som bør have opmærksomhed hos de fleste familier. Undervisningen kombineres med små videoer, korte gruppeøvelser og åben dialog. Vi ser på, hvordan man forebygger, og hvordan man handler hurtigt og rigtigt, hvis der alligevel opstår en kritisk situation eller en ulykke.

Antal kursister
Minimum 10 personer (+13 år)
Alle kursister undervises samlet. Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange der kan være på et hold.

Tidspunkt
Tidspunktet kan aftales til:

 • formiddag
 • eftermiddag
 • aften
 • hverdage eller weekend

Hvem kan arrangere et gratis kursus?
Alle borgere er velkomne til at arrangere et kursus.

 

Kontakt BorgerBeredskabet - Kriseparat
hvis du vil arrangere kurset "Klar dig selv i 3 døgn"- eller hvis du blot vil høre nærmere?
Forening, arbejdsplads eller andet
Postnr. og by
F.eks. hvilke datoer det vil passe jer
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317