fbpx Gå til indhold

Klar dig selv i 3 døgn

Set på tv - hørt i radio - artikel på dr.dk

Kriseparat – klar dig selv i 3 døgn

 • Varighed: 2 timer
 • For grupper på minimum 12 personer + 13 år
 • Dato og tidspunkt:  Når det passer jer
 • Sted: Hos jer i jeres fælleshus, stue, foreningslokale – eller hvor I kan mødes
 • Kurset er gratis

Kriseparat samfundssikkerhed

Når større dele af samfundet rammes, tager redningsberedskabet sig først og fremmest af vores kritiske samfundsfunktioner, så f.eks. sygehuse og plejehjem kan fungere. Imens skal du og din familie kunne klare jer selv i jeres bolig. Tænk også på naboen – og hvad der sker i dit område.

Hvis du kan undgå at belaste beredskabet, er du med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

På kurset lærer I 

 • at tage vare på jer selv og familien, naboen og jeres bolig
 • om redningsberedskabet i bred forstand
 • at forebygge, så ulykker og skader helt undgås
 • at forberede, så I er klar
 • hvad I kan gøre
 • hvordan I udarbejder en tjekliste

Alle får ‘Min tjekliste’ med hjem

Tag ansvar for fællesskabet

Vi tager det for givet, at faciliteter som vand, varme og elektricitet altid virker. Men vi kan komme i en situation, hvor forsyningen svigter i kortere eller længere tid, uden vi ved, hvornår den vender tilbage. Både i hverdagen og i en nødsituation, har vi et ansvar for at kunne tage vare på os selv. Kan du klare dig i 3 døgn og tage vare på dig selv, din nabo og din bolig, er vi nået langt, når det kommer til vores fælles samfundssikkerhed. Så kan myndigheder og beredskab danne sig et overblik og hjælpe, hvor der er størst behov.

Samfundssikkerhed - fællesskabet

Kursusprogram

Nyt opdateret kursus 

Efter kurset er du klædt på til at blive mere kriseparat – ‘Din tjekliste’ er din hjælp, når du kommer hjem.

Det samlede beredskab - og dig

Hvad er beredskabet og hvordan indgår du som borger i det samlede beredskab i Danmark? Hvorfor er du vigtig? Og hvorfor skal du være kriseparat?

Thomas Dietz, beredskabschef i Vejle Brandvæsen

Mig, min nabo, min bolig

Med afsæt i mig selv og min familie, min nabo og min bolig ser vi på, bliver du opmærksom på, hvordan du kan bidrage til samfundssikkerheden – særligt ved at sikre, at redningsberedskabet ikke belastes unødigt, og derved kan tage sig af det vigtigste.

Mig selv og min familie

Din nabo
Min bolig

 

Forberedelse - hvorfor og hvordan?

Her kommer vi ind på, hvorfor din forberedelse er vigtigt og hvad du helt konkret kan gøre – hvorfor og hvordan. du får også tip til, hvad du kan anskaffe dig.

Min tjekliste

På kurset modtager du en “Min tjekliste”, som du kan tage med dig. Listen kan hjælpe dig med at blive mere kriseparat. Lær, hvad du skal have med på tjeklisten, så du kan holde fokus på dig selv og din familie, din nabo og din bolig.

 

 

Når kritiske situationer opstår

Hvad kan vi risikere? Du og de øvrige kursister ser på, hvilke kriser der kan opstå.


Kritisk infrastruktur og forsyningssvigt

Vi ser på forskellige former for forsyningssvigt og på de konsekvenser, det kan have. Hvad sker der f.eks. når strømmen svigter – eller du ikke kan eller må forlade din bolig?

Storm og væltede træer

Tommelfingerregler - så det er nemt at huske

Vi kommer ind på, hvordan du kan bevare roen og overblikket – og vi sætter fokus på at det også handler om at undgå at komme til skade og undgå at gå i vejen. Du lærer nogle simple tommelfingerregler – som kan være en hjælp, når krisen opstår.

Når der er brug for hjælp

Hvordan tilkalder du hjælp? Du kan få brug for at alarmere – men der kan også være situationer, hvor du ikke skal gøre det. Vi ser på den nye sirenevarsling – og du får tips om nyttige apps, der er gode at have ved hånden i en krisesituation.

Kurser i hele Danmark 
Vi kommer til jer

 • hverdag eller weekend
 • formiddag, eftermiddag eller aften

Samfundssikkerhed

Undervisningen
Undervisningen kombineres med oplæg, små videoer, korte gruppeøvelser og åben dialog.

Antal kursister
Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange der kan være på et hold.

 

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer.

Kontakt BorgerBeredskabet
hvis du vil arrangere kurset 'Kriseparat Basis - Klar dig selv i 3 døgn' - eller hvis du blot vil høre nærmere?
Forening, arbejdsplads eller andet
Postnr. og by
F.eks. hvilke datoer det vil passe jer
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317