fbpx Gå til indhold

Det brænder!
Hvad gør du?

Se her, hvordan du redder dig selv og andre ud fra et brændende hus - og hvad du gør, når I er ude.

Brand

Når det brænder i den bygning, hvor I er

 • Få alle ud sikrest og hurtigst muligt.
 • Udpeg et mødested og hold jer samlet.
 • Åbn aldrig en dør, der er varm! Ilden ligger på lur på den anden side.
 • Ved kolde døre: Læg din skulder mod døren og åbn den langsomt.
 • Kommer varme og røg ind, så smæk døren og sørg for, at den er lukket, brug jeres anden flugtvej i rummet.
 • Hvis der er røg på trappen, skal du blive i din lejlighed og give dig til kende i vinduet.
 • Er jeres eneste vej ud gennem røg, så kravl lavt under røgen og dæk munden til hele tiden.

 

Når I er ude

 • Når I er ude, så bliv ude. Gå aldrig tilbage og ind i en brændende bygning.
 • Ring 1-1-2.
 • Sikr jer, at alle er kommet ud.
 • Hvis du ved, der savnes personer, så er det rigtig godt, hvis du siger det allerede, når du taler med 1-1-2 Alarmcentralen.
 • Når brandvæsenet ankommer, er det vigtigt, at du er der til at tage imod.
 • Husk at sige, om der savnes personer, og hvis det er muligt, så fortæl, hvor de sidst blev set.
 • Aftal med brandvæsenet eller politiet, hvor du er, mens brandslukningen fortsætter. Der kan blive brug for, at du bidrager med flere oplysninger.

 

Følg desuden disse hovedregler, når det brænder

 • Red dig selv og dem, der er i fare.
 • Du skal kun forsøge at slukke en brand, hvis du kender dine egne evner og det slukningsudstyr, I har til rådighed.
 • Hvis du er i tvivl, så luk døren til branden og søg straks ud.
 • Lær børn, at de ikke skal gemme sig for brandmænd.
 • Luk ilden inde. Det forsinker brandforløbet.
 • Advar dem, der er i nærheden, så også de kan søge i sikkerhed.
 • Er nogen savnet, når brandvæsenet kommer, så sig det hurtigt til en brandmand. De har det rette udstyr og viden til at eftersøge og redde savnede.

 

Om Borgerberedskabet

BorgerBeredskabet holder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

 

 

Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317