fbpx Gå til indhold

For dig, der arrangerer et "Bo Brandsikkert" kursus

Aftal et kursus med BorgerBeredskabet, og få besøg af en underviser hos jer.

Invitér til kursus

 •  i din boligforening
 •  i din andels- eller grundejerforening
 •  i din virksomhed
 •  i din forening

Bo Brandsikkert

Det praktiske

 • For borgere +13 år
 • Kurset er gratis
 • Varighed: 2 timer
 • Dato og tidspunkt:  Når det passer jer
 • Antal kursister pr. hold: 10-50 (min. 10 for at kurset oprettes)
 • Sted: I jeres fælleshus – eller hvor I kan mødes – f.eks. på biblioteket
 • Forhold: Hvis der ikke er AV-udstyr i lokalet, kan vi medbringe det

Bo Brandsikkert

Hvordan kommer I i gang?

Boligforening - almennyttigt

Ofte er det afdelingsbestyrelsen, der tager initiativ og

 • reserverer et fælleslokale
 • aftaler kurset med Beredskabsforbundet
 • inviterer beboerne

Det kan også være beboere eller personalet på ejendomskontoret, der står for kurset.

De fleste kurser afholdes en hverdagsaften. Nogle vælger at kombinere kurserne med fællesspisning eller byde på en sandwich.

Om kurset starter kl. 17, 18 eller 19 – kommer an på, hvornår beboerne forventes at have mulighed for at deltage.

Der afholdes også kurser om eftermiddagen og i weekenden – fx en søndag eftermiddag, hvor beboerne inviteres til kaffe, kage og kursus.

Boligforening - andelsboliger

Ofte er det bestyrelsen i andelsboligforeningen, der sørger for

 • at finde et lokale – et fælleshus eller et af kommunens lokaler.
 • aftale kurset med Beredskabsforbundet
 • at invitere beboerne

Hvis I på forhånd ved, at årets generalforsamling er hurtig overstået, kan I evt. afslutte med et kursus et par timer, når I alligevel er samlet.

I mange kommuner er der mulighed for at låne lokaler – f.eks. på det lokale bibliotek eller på den lokale skole. Vi gør gerne et forsøg på at hjælpe jer i mål med et lokale, hvis det er en udfordring hos jer.

De fleste kurser afholdes en hverdagsaften, men der bliver også afholdt kurser i weekenden – fx en søndag eftermiddag, hvor andelshaverne inviteres til kaffe, kage og kursus.

Ejerforening - rækkehuse eller etageejendomme

Ofte er det bestyrelsen i ejerforeningen, der sørger for

 • at finde et lokale – et fælleshus eller et af kommunens lokaler.
 • aftale kurset med Beredskabsforbundet
 • at invitere beboerne

Hvis I på forhånd ved, at årets generalforsamling er hurtig overstået, kan I evt. afslutte med et kursus et par timer, når I alligevel er samlet.

I mange kommuner er der mulighed for at låne lokaler – f.eks. på det lokale bibliotek eller på den lokale skole. Vi gør gerne et forsøg på at hjælpe jer i mål med et lokale, hvis det er en udfordring hos jer.

De fleste kurser afholdes en hverdagsaften, men der bliver også afholdt kurser i weekenden – fx en søndag eftermiddag, hvor andelshaverne inviteres til kaffe, kage og kursus.

Grundejerforening - parcelhuse

Ofte er det formanden eller bestyrelsen i grundejerforeningen, der sørger for

 • at finde et lokale – et fælleshus eller et af kommunens lokaler
 • aftale kurset med Beredskabsforbundet
 • at invitere beboerne

Hvis I på forhånd ved, at årets generalforsamling er hurtig overstået, kan I evt. afslutte med et kursus et par timer, når I alligevel er samlet.

I mange kommuner er der mulighed for at låne lokaler – f.eks. på det lokale bibliotek eller på den lokale skole. Vi gør gerne et forsøg på at hjælpe jer i mål med et lokale, hvis det er en udfordring hos jer.

De fleste kurser afholdes en hverdagsaften, men der bliver også afholdt kurser i weekenden – fx en søndag eftermiddag, hvor grundejerne inviteres til kaffe, kage og kursus.

I en virksomhed - personalemøde

Ofte er det en medarbejder eller medlemmer af personaleforeningen hos jer, der sørger for

 • at reservere et mødelokale
 • at aftale kurset med Beredskabsforbundet
 • at invitere kollegerne

I en forening

Ofte er det en lederen af foreningen eller et medlem, der

 • finder og reserverer et lokale
 • aftaler kurset med Beredskabsforbundet
 • inviterer medlemmerne

De fleste kurser afholdes en hverdagsaften, men vi kommer, når det passer jer.
Det kan også være i weekenden.

Et kursus for en forening kalder vi et skræddersyet kursus – for der kan være flere forhold hos jer, hvor der skal tages specielle hensyn.

"Jeg er ikke i en bestyrelse eller medlem af en forening"

Alle er velkomne til at arrangere et kursus.

Det vigtigste er, at du kan samle en gruppe på minimum 10 borgere, der gerne vil på kurset “Bo Brandsikkert” – så finder vi ud af at hjælpe jer i mål.


Hvem kan kurset holdes for

 • Grupper på minimum 10 personer
 • Alle borgere +13 år


En aftale med jer indeholder

 • Dato, tidspunkt – fra og til
 • Adressen, hvor kurset afholdes
 • Hvem der er kontaktperson hos jer
 • Oplysning om der er projektor, højttaler og lærred i lokalet – eller om vi skal medbringe det
 • Et forventet antal deltagere


Når kurset er aftalt

 • I får straks en kort skiftlig bekræftelse på dato, tid og sted, så I kan planlægge
 • I inviterer kursisterne
 • Vi  finder en underviser, der kan besøge jer
 • I får besked om, hvem der kommer hvor og hvornår – og oplysninger, så I kan kontakte hinanden
 • Inden kurset ringer underviseren til kontaktpersonen hos jer for at aftale de sidste praktiske detaljer


I forbindelse med kurset

 • Underviseren møder ca. 15 minutter før for at gøre klar
 • Vi optæller de fremmødte kursister. Antallet anvendes til rapportering.
  Vi indsamler IKKE navne eller kontaktoplysninger
 • Hver fremmødte kursist modtager: Hjemmets beredskabsplan, en røgalarm, en kuglepen og en blok


Hvis I bliver forhindret

Der kan opstå en uventet situation, så I ikke kan tage imod vores besøg.
Vi er til at tale med – ring eller skriv – så finder vi en ny dato – enten med samme eller en anden underviser

Få hjælp til en invitation
Vi hjælper gerne med rådgivning om, hvordan I bedst kan invitere. I kan f.eks. få tilsendt en invitation, som kan udfyldes, så den passer til jeres kursus.

Hvor mange kursister kan der være?
Det er lokalet  og AV-forholdene, der er afgørende for, hvor mange kursister, der kan være på et hold. Alle kursister skal kunne se og høre de videoer, vi viser – og kunne høre, hvad der bliver  sagt i lokalet. På de fleste af vores kurser er deltagerantallet 10-50.

Hvem kan arrangere et gratis kursus?
Om man er bestyrelsesformand, beboer, ejer eller ejendomsfunktionær, er underordnet. Alle er velkomne til at arrangere et kursus.

Underviserne i BorgerBeredskabet kommer fra Beredskabsforbundet. Mange er også frivillige i det danske redningsberedskab og er vant til at stille sig til rådighed, når samfundet har brug for hjælp. Underviserne uddanner og øver sig, så de kan uddanne borgerne.

Bestil kurset "Kriseparat Brand"
Du kan bestille kurset, når du kender: • Datoen • Tidspunktet (2 timer) • og har et lokale med AV-udstyr • og kan anslå antal deltagere (ca.)
Boligforening, grundejerforening eller andet
Kurset tager 2 timer
F.eks. hvilke datoer det vil passe jer
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317