fbpx Gå til indhold

Bo Vandsikkert - GRATIS kursus på brandstationen

Gratis kursus for dig og dine naboer - så I er klar, når vandet kommer

Kom med på gratis kursus på brandstationen

Holbæk Kommune

Brandstationen, L. C. Worsøesvej 6, 4300 Holbæk

Onsdag den 2. november kl. 18-21
Tilmelding senest den 28. oktober

Kalundborg Kommune

Brandstationen, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg

Onsdag den 9. november kl. 18-21
Tilmelding senest den 4. november

Odsherred Kommune

Brandstationen, Vangen 1, 4500 Nykøbing Sj

Onsdag den 16. november kl. 18-21
Tilmelding senest den 11. november

Ved en oversvømmelse vil vi selvfølgelig forsøge at hjælpe folk, så godt vi kan. Men vores opgave er i første omgang at sikre kritisk infrastruktur og kommunens bygninger og værdier. Derfor er det vigtigt, at folk også selv er forberedt, så beredskabet kan koncentrere sig om de steder, hvor der er mest brug for hjælp.

Lars Karlsen fra Vestsjællands Brandvæsen


Aftenens program

Er din bolig klar til det næste skybrud? Bor du i et område, der er udsat for oversvømmelse?
På kurset lærer I at forebygge, forberede, afhjælpe, hjælpe hinanden – og hvordan man fylder en sandsæk.

1. del – 2 timer
Underviseren hjælper jer igennem emnerne og viser små videoer. Der er en løbende dialog med jer om, hvad der lige præcis er særlig relevant for jeres lokalområde. På kurset lærer I om den almindelige omtanke i hverdagen, der er med til at forebygge, at vandskader sker eller bliver for omfattende.

Vi byder på sandwich og vand under kursets 1. del

2. del – 1/2-time
Vi går ud og ser hvordan sandsække fyldes i Vestsjællands Beredskab – og hvilken information, der er nyttig at have i jeres område.

På BorgerBeredskabets Bo Vandsikkert-kursus den 1. februar i Korsør underviste Jørgen Hansen (tv) og Marianne Kristiansen knap 20 borgere i at fylde og bruge sandsække og på andre måder mindske skaderne ved oversvømmelse.

Alle får Hjemmets beredskabsplan med hjem

Planen kan sikre dit hjem, så du undgår unødvendige skader


Så har I – i hver familie

  • en plan for, hvornår og hvordan I forebygger
  • det rette udstyr klar og ved, hvordan det skal bruges
  • tænkt over evt. evakuering og genhusning
  • mulighed for at klare jer selv i op til 3 døgn
  • viden om, hvor I finder information fra myndigheder
  • alle de vigtigste numre og apps ved hånden

Se videoen

Hils på dine naboer og bliv mere “vandsikker”
Det er nærliggende at tænke på sin egen ejendom som det første. Men måske er det naboens kælder, der står under vand. På kurset lærer I at passe godt på hinanden – og I får øjnene op for, at en hjælpende hånd til naboen kan have stor betydning.

Netop det, at man ved, hvem der bor på den anden side af hækken, gør det nemmere at handle hurtigt og rigtigt, hvis der er varslet skybrud eller stormflod.

Naboer hilser på hinanden

Mere om kursusprogrammets 1. del

Hvad er beredskabet?

Hvad er redningsberedskabet? Hvordan indgår du som borger i det samlede beredskab og er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer udnyttes bedst muligt?

Vi taler om beredskabets opgaver ved større hændelser – og hvordan du som borger, skal kunne tage vare på dig selv og dine nærmeste, så I kan klare jer i 3 døgn.

Fremtidens klima

Vi ser på fremtidens klima, konsekvenserne og mulighederne for forebyggelse.

Hjemmets beredskabsplan

Mange vandskader kan undgås eller minimeres, hvis man forebygger og ved, hvad man skal gøre, når vandet er på vej. Planen benyttes gennem kurset.

 

Før vandet kommer

Nogle boliger er mere udsatte end andre, når skybruddet rammer. I lærer, hvor I kan tjekke risikoen, hvor I bor – og hvordan I kan følge med i vejrvarslingerne.

Lige før vandet kommer

Når DMI varsler skybrud er der en del, du selv kan gøre, for at forebygge skader i sidste øjeblik.

I din kommune

Hvad er din kommunes vejledning vedr. sandsække?

Sanddsække

 

Når vandet er der

Hvis vandet så alligevel finder vej, er der stadig en del du kan gøre for at begrænse skaden.

Forsyningssvigt

En ulykke kommer ikke altid alene. Når vandet kommer, er der også risiko for, at der opstår forsyningssvigt.

Forsyningssvigt

 

Alarmering

Hvilke oplysninger er nødvendige, for at den rigtige hjælp kan nå hurtigt frem?

Evakuering

Evakuering kan blive nødvendig.

Evakuering

Din tjekliste

Hvad skal du huske til din familie?

Når vandet er væk igen

Dit ansvar. Din forsikring. Hvad skal du gøre og hvad skal du ikke gøre?

Når vandet er væk igen

Apps - der gør dig kriseparat

Få tips om apps, der er gode at have ved hånden.

Apps

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Tilmelding til Beredskabsforbundets kursus 'Bo Vandsikkert' i Kalundborg
3 timer inkl. pauser
Deltagere skal være over 13 år
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317