KAN DU FINDE OG FØLGE BESKEDER FRA REDNINGSBEREDSKABET?

Som en del af det at være en Robust Borger, er det vigtigt at kunne finde, forstå og følge myndighedernes anvisninger. Hvis vi i Danmark (nationalt eller lokalt) befinder os i en potentiel kritisk eller akut farlig situation, vil Redningsberedskabet typisk benytte to former for kommunikation til borgerne; beredskabsmeddelelser og sirenevarsling.

Formålet er at give borgerne informationer om en igangværende hændelse, således at konsekvenserne kan minimeres. Det er vigtigt at du følger disse anvisninger, fordi du ellers kan udsætte dig selv eller andre for unødig fare. Du kan risikere at andre ikke rettidigt får den hjælp de har brug for, og du kan udsætte redningspersonalet for fare. I sidste ende kan din ageren i en kritisk situation betyde forskellen mellem liv og død.

Alt dette vil vi tale mere om på uddannelsen.


HVAD ER EN BEREDSKABSMEDDELELSE?

En beredskabsmeddelelse indeholder informationer om situationen og instruktioner om, hvad du som borger skal foretage dig. En beredskabsmeddelelse er en meddelelse direkte fra Redningsberedskabet til borgene – dvs. den er ikke redigeret af pressen eller andre.

En beredskabsmeddelelse kunne eksempelvis se således ud:


SIRENEVARSLING

Hvis Redningsberedskabet beslutter at udsende en sirenevarsling, betyder det at du skal gå inden døre, lukke døre og vinduer, slukke for ventilationen, tænde for radio (DR) eller tv (DR/TV2) og afvente nærmere.


TILMELD DIG UDDANNELSEN

Ønsker du at tilmelde dig uddannelsen 'Robust Borger', skal du blot udfylde formularen.

Herefter vil du blive kontaktet af en uddannelseskoordinator, som vil informere dig om datoer for afholdelse af uddannelsen mv.


Er du i tvivl om, hvilken region du tilhører? Så klik på kortet og se nærmere.