KAN DU FINDE OG FØLGE BESKEDER FRA REDNINGSBEREDSKABET?

Som en del af det at være en Robust Borger, er det vigtigt at kunne finde, forstå og følge myndighedernes anvisninger.

Hvis vi i Danmark (nationalt eller lokalt) befinder os i en potentiel kritisk eller akut farlig situation, vil Redningsberedskabet typisk benytte to former for kommunikation til borgerne: Beredskabsmeddelelser og sirenevarsling.

Formålet er at give borgerne informationer om en igangværende hændelse, så konsekvenserne kan minimeres. Det er vigtigt, at du følger disse anvisninger, fordi du ellers kan udsætte dig selv eller andre for unødig fare. Du kan risikere, at andre ikke rettidigt får den hjælp, de har brug for, og du kan udsætte redningspersonalet for fare. I sidste ende kan din ageren i en kritisk situation betyde forskellen mellem liv og død.

Alt dette vil vi tale mere om på uddannelsen.


HVAD ER EN BEREDSKABSMEDDELELSE?

En beredskabsmeddelelse indeholder informationer om situationen og instruktioner om, hvad du som borger skal foretage dig. En beredskabsmeddelelse er en meddelelse direkte fra Redningsberedskabet til borgerne –  den er altså ikke redigeret af pressen eller andre.

En beredskabsmeddelelse kunne eksempelvis se således ud:


SIRENEVARSLING

Hvis redningsberedskabet beslutter at udsende en sirenevarsling, betyder det, at du skal gå inden døre og søge information hos DR eller TV2.


TILMELD DIG UDDANNELSEN

Ønsker du at tilmelde dig uddannelsen "Robust Borger", skal du blot klikke på den region, hvor du ønsker at modtage uddannelsen. Herefter åbner tilmeldingssiden i et nyt vindue.

HENT FOLDER

Tag Robust Borger med til det næste møde i grundejer- eller boligforeningen eller lignende forsamlinger. Her kan du hente en folder om Robust Borger, som I kan uddele til naboer eller i jeres forening.

Hent folder

Følg Robust Borger på facebook