Snestorm


Snestorm medfører ofte lukning af udsatte veje, nedsat sigtbarhed og risiko for, at kollektiv trafik indstilles.
 
Snestorm er en kombination af snefald og blæst. Det nedsætter sigtbarheden og fører til dannelse af driver. I Danmark oplever vi snestorm eller kraftigt snefald en til to gange hver vinter.
 
Hold dig inden døre under en snestorm
Når DMI varsler snestorm, bør du ikke færdes unødigt udenfor.

Hvis du alligevel vil bevæge dig ud
Orienter dig om situationen på myndighedernes hjemmesider og via medierne, før du beslutter dig til at bevæge dig ud:
• Hvordan udvikler vejret sig?
• Fraråder politiet unødig udkørsel?
• Er vejene fremkommelige og broerne åbne på din rute?
• Kører kollektive trafik, der hvor du skal hen?
• Virker mobilnettet?

Hvis du beslutter dig for at tage af sted
• Tag hjemmefra i god tid.
• Medbring varmt tøj, væske og en mobiltelefon med opladt batteri.

Hvis du tager af sted i bil
• Kør i dagtimer, om muligt ikke alene, og bliv på de større veje.
• Kør kun ud, hvis du har vinterdæk eller snekæder.
• Rens alle ruder for sne og is.
• Medbring et træktov, en lille skovl, et tæppe og en batterilygte (husk ekstra batterier).
• Kør forsigtigt og hold afstand.


Hvis du strander
Hvis du strander med den kollektive trafik:
• Følg personalets anvisninger.

Hvis du kører fast i sneen med en bil:
• Tænd katastrofeblinket, ring efter hjælp og bliv i bilen.
• Gå ikke ud med mindre du kan se en bygning tæt på, hvor du kan søge ly.
• Sluk motoren for at undgå kulilteforgiftning (carbonmonoxidforgiftning). Tænd motoren ti minutter hver time med et vindue på klem for at få varmen.