Skybrud er den kraftigste regn, vi kan opleve i Danmark. Det er ofte ledsaget af lyn og torden.

I Danmark oplever vi normalt flere skybrud hver sommer.

Skybrud betyder nedsat sigtbarhed og vand på vejbanen.

Sigtbarheden nedsættes markant, fordi dråberne falder meget tæt. Du kan få svært ved at orientere dig, og det kan for eksempel være svært at se ud af forruden på en bil.

Skybrud indebærer vand på vejbanen, hvilket betyder risiko for akvaplaning. Det vil sige, at bilen mister vejgrebet, hvis den kører for hurtigt. Er du ude og køre, bør du:

• Parkere bilen et sikkert sted, hvor der ikke samles store vandmængder.
• Parkere bilen så andre trafikanter ikke kan påkøre dig eller bilen.

Skybrud betyder fare for oversvømmelse af lavtliggende områder og kældre
Du kan selv gøre noget for at forebygge oversvømmelser med nogle simple tiltag:

• Tjek at udendørs afløbsriste, tagrender og tagnedløb ikke er tilstoppede.
• Luk vinduer og døre - specielt skal du være påpasselig med tagvinduer.