Den værste storm i mands minde ramte vores breddegrader den 3. december 1999. Den ramte landet så hårdt, at den stadigvæk står meget stærkt i de fleste danskeres bevidsthed. Især hos de mennesker, som mistede hus og hjem.

Men er du forberedt, hvis det skulle ske igen? Det bedste råd, når uvejret først raser, er at blive inden døre. Men der er en række forebyggende foranstaltninger, du kan tage for at beskytte dit hjem og din familie mod stormvejret.

Fem tips inden stormen rammer:

  1. Lyt til storm- og orkanvarsler i pressen og følg anvisningerne
  2. Sørg for, at tage og bygninger er ordentligt vedligeholdte
  3. Fæld gamle og udgåede træer, der kan ramme huset, hvis de vælter
  4. Fjern alle løse genstande fra have og terrasse og fastgør hegn og lignende omkring huset
  5. Luk alle døre og vinduer forsvarligt

Hvis skaden sker:

En storm kan efterlade sig et langt spor af væltede træer, nedblæste tagsten og knuste ruder. Når skaden er sket, er der en række forholdsregler, du kan tage for at undgå følgeskader og sikre den bedst mulige skadesbehandling hos dit forsikringsselskab.

- Begræns skadens omfang ved hjælp af midlertidige reparationer og afdækninger

- Red, hvad der reddes kan af løse værdigenstande

- Anmeld skaden hos dit forsikringsselskab

Meteorologerne kan forudsige en orkan eller et stormvejr flere dage i forvejen. Derfor har du gode muligheder for at mindske risikoen og omfanget af skader på dit hjem, inden uvejret bryder løs.