Forhøjet vandstand betyder, at vandet i hav og fjord står markant højere end normalt.

Bådebroer, moler og eventuelle kajanlæg kan i en periode stå under vand. I ekstreme tilfælde kan vandet finde ind i landet på udsatte steder.

DMI varsler forhøjet vandstand, når vandet forventes at give problemer i form af digegennembrud og oversvømmelser langs de berørte kyster.

Bor du i et udsat område, bør du forberede dig i god tid, når DMI varsler.

Vær forberedt på, at strøm og eventuelt varme kan blive afbrudt.

Danmark oplever forhøjet vandstand hvert efterår og vinter, normalt i forbindelse med kraftig blæst, storm eller orkan.

Forebyg oversvømmelse af dit hus
Hvis du bor i et udsat område, bør du forberede dig for at undgå oversvømmelse:
• Tildæk det nederste af de udvendige åbninger med krydsfinerplader, evt. med en gummitætningsliste.
• Dæk det nederste af åbningerne med sandsække.


I trafikken
• Undlad at parkere bilen ved havneområder, når DMI varsler om stormflod.
• Er din bil blevet oversvømmet af en stormflod, skal du vente med at gå hen til bilen, til det er sikkert at bevæge sig i området, hvor den er parkeret.
• Er du blevet fanget i et område med stormflod, skal du forsøge at vende om og køre til et sikkert sted.
• Er du gået i stå i vandmasserne, må du bringe dig selv og eventuelle passagerer i sikkerhed. Ring 1-1-2, hvis du ikke kan redde dig selv og eventuelle passagerer.