Forebyg oversvømmelse af dit hus

Kraftig regn, skybrud og forhøjet vandstand øger risikoen for oversvømmelse af lavtliggende områder og kældre.

Forberedelse umiddelbart før kraftig regn, skybrud og forhøjet vandstand.

Vandet kan komme ind gennem husets åbninger:
• Tildæk det nederste af de udvendige åbninger med sandsække eller med krydsfinerplader, evt. med en gummitætningsliste.
• Grav evt. render omkring huset, så vandet kan ledes uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun, hvis vandet kan løbe væk fra huset.

Vandet kan stige op igennem din kloak:
• Gør parat til at lægge plastic over dine gulvafløb med en tung sandsæk ovenpå.
• Gør parat til at lukke wc’et med nogle klude i en plasticpose og en tung sandsæk ovenpå.

Langsigtet forebyggelse
• Etabler højvandslukke i din kloak eller tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret kloakmester om det.
• Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.
• Har du pumpebrønd, kan du få placeret en ekstra pumpe i brønden.
• Sørg for at fliser og terræn omkring huset har den rette vinkel, så vandet kan løbe væk.
• Anlæg dræn om kælderen, hvis vandet ofte trænger gennem kældervæggen.