KAN DU UDARBEJDE EN NØDPLAN OG FØLGE DEN?

Vidste du, at du ganske simpelt og med få forberedelser kan gøre dig selv og din familie mere robust over for ulykker i hjemmet?

BorgerROS er et værktøj, der hjælper dig til at kortlægge de risici, der er i dit hjem. Ved at kortlægge disse risici vil du få en indsigt i, hvordan du nemt kan forberede dig og forebygge ulykker i hjemmet. Med BorgerROS får du også et værktøj til udarbejdelse af en nødplan over, hvordan du og din familie kan forebygge og handle ved ulykker, som kan opstå i netop dit hjem. Dette kalder vi Hjemmets Beredskabsplan.

BorgerROS-modellen består af fire trin:

  • Kortlæg risici
  • Vurdér risiko
  • Vurdér den forberedelse, du kan gøre
  • Hjemmets Beredskabsplan (hvis hændelsen sker)


Trin 1 – kortlæg risici


Første trin i udarbejdelsen af en nødplan over dit hjem handler om at kortlægge hvilke ulykker og kriser, der kan ramme netop dig og din familie. Dette kunne f.eks. være overordnede ulykker, såsom et væltet træ ned over taget, vand i kælderen, brand, ingen varme osv.

På Robust Borger-uddannelsen vil du få mulighed for at udarbejde en tjekliste over de yderligere konkrete ulykker og kriser, som kan opstå i netop dit hjem.

Trin 2 – Vurdér risiko

Andet trin i BorgerROS består i at vurdere, hvor stor risikoen ved de enkelte risici er i forhold til hinanden. Ved at foretage en sådan risikovurdering vil du få et bedre afsæt til at kunne bedømme, hvilke risici du skal være mest opmærksom på.

Til denne risikovurdering vil du på uddannelsen få mulighed for at udarbejde et skema, som kan give dig og din familie et overblik over konsekvenserne ved de forskellige ulykker samt sandsynligheden for, at de sker hjemme ved jer.

Trin 3 – vurdér den forberedelse du kan gøre


Efter at have kortlagt risici over ulykker og kriser, som kan opstå i dit hjem - samt foretaget en vurdering af sandsynligheden for, at de sker - er det tid til at vurdere, hvor godt du er forberedt.

Du vil på Robust Borger-uddannelsen, ved hjælp af forskellige værktøjer, få mulighed for at vurdere:

  • hvad du kan gøre for at forebygge ulykken.
  • om du har det nødvendige udstyr eller den nødvendige viden til at håndtere ulykken.
  • om du kan bruge din viden eller dit udstyr, når ulykken sker.

Trin 4 – Hjemmets Beredskabsplan

Fjerde og sidste trin består i den endelige udarbejdelse af Hjemmets Beredskabsplan – nødplanen over dit hjem.

Du vil på Robust Borger-uddannelsen her få mulighed for at lave din egen plan med netop de situationer, der er relevante for din husstand. Du vil bl.a. få hjælp til at udforme et kort over dit hjem og de forskellige risici, der er. Du vil også kunne få hjælp til notering af, hvad der skal gøres i forskellige kritiske situationer, og hvem der er ansvarlig for, at det bliver gjort.

 

Se til højre på siden, hvordan du kan tilmelde dig Robust Borger-uddannelsen.
TILMELD DIG UDDANNELSEN

Ønsker du at tilmelde dig uddannelsen "Robust Borger", skal du blot klikke på den region, hvor du ønsker at modtage uddannelsen. Herefter åbner tilmeldingssiden i et nyt vindue.

HENT FOLDER

Tag Robust Borger med til det næste møde i grundejer- eller boligforeningen eller lignende forsamlinger. Her kan du hente en folder om Robust Borger, som I kan uddele til naboer eller i jeres forening.

Hent folder

Følg Robust Borger på facebook