KAN DU UDARBEJDE EN NØDPLAN OG FØLGE DEN?

Vidste du, at du ganske simpelt og med få forberedelser kan gøre dig selv og din familie mere robust over for ulykker i hjemmet?

BorgerROS er et værktøj, der hjælper dig til at kortlægge de risici, der måtte være i dit hjem. Ved at kortlægge disse risici vil du få en indsigt i, hvordan du nemt kan forberede dig og forebygge ulykker i hjemmet. Med BorgerROS får du også et værktøj til udarbejdelse af en nødplan over, hvordan du og din familie kan forebygge og agere ved ulykker, som kan opstå i netop dit hjem. Dette kalder vi Hjemmets Beredskabsplan.

BorgerROS-modellen består af fire trin:

  • Kortlæg risici
  • Vurdér risiko
  • Vurdér den forberedelse, du kan gøre
  • Hjemmets Beredskabsplan (hvis hændelsen sker)


Trin 1 – kortlæg risici


Første trin i udarbejdelsen af en nødplan over dit hjem handler om at kortlægge hvilke ulykker og kriser, der kan ramme netop dig og din familie. Dette kunne f.eks. være overordnede ulykker, såsom et væltet træ ned over taget, vand i kælderen, brand, ingen varme osv.

På Robust Borger-uddannelsen vil du få mulighed for at udarbejde en tjekliste over de yderligere konkrete ulykker og kriser, som kan opstå i netop dit hjem.

Trin 2 – Vurdér risiko

Andet trin i BorgerROS består i at vurdere, hvor stor risikoen ved de enkelte risici er i forhold til hinanden. Ved at foretage en sådan risikovurdering vil du få et bedre afsæt til at kunne bedømme, hvilke risici du skal være mest opmærksom på.

Til denne risikovurdering vil du på uddannelsen få mulighed for at udarbejde et skema, som kan give dig og din familie et overblik over konsekvenserne ved de forskellige ulykker samt sandsynligheden for at de sker hjemme ved jer.

Trin 3 – vurdér den forberedelse du kan gøre


Efter at have kortlagt risici over ulykker og kriser som kan opstå i dit hjem - samt foretaget en vurdering af sandsynligheden for at de sker - er det tid til at vurdere, hvor godt du er forberedt.

Du vil på Robust Borger-uddannelsen, ved hjælp af forskellige værktøjer, få mulighed for at vurdere:

  • hvad du kan gøre for at forebygge ulykken
  • om du har det nødvendige udstyr eller den nødvendige viden til at håndtere ulykken
  • om du kan bruge din viden eller dit udstyr, når ulykken sker

Trin 4 – Hjemmets Beredskabsplan

Fjerde og sidste trin består i den endelige udarbejdelse af Hjemmets Beredskabsplan – nødplanen over dit hjem.

Du vil på Robust Borger-uddannelsen her få mulighed for at lave din egen plan med netop de situationer, der er relevante for din husstand. Du vil bl.a. få hjælp til at udforme et kort over dit hjem og de forskellige risici der måtte være. Du vil også kunne få hjælp til notering af, hvad der skal gøres i forskellige kritiske situationer, og hvem der er ansvarlig for at det bliver gjort.

 

Du kan tilmelde dig Robust Borger-uddannelsen ved at udfylde kontaktformularen til højre.
TILMELD DIG UDDANNELSEN

Ønsker du at tilmelde dig uddannelsen 'Robust Borger', skal du blot udfylde formularen.

Herefter vil du blive kontaktet af en uddannelseskoordinator, som vil informere dig om datoer for afholdelse af uddannelsen mv.


Er du i tvivl om, hvilken region du tilhører? Så klik på kortet og se nærmere.