FOR BEREDSKABSCHEFER

Det foreningsmæssige ståsted
Beredskabsforbundet er det foreningsmæssige ståsted for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Vi samler de frivillige og tilbyder dem uddannelse til selvudvikling som ledere og forebyggelsesfrivillige.

Dermed hjælper vi til at sikre både et robust redningsberedskab og robuste borgere, der tilsammen bidrager til øget tryghed i samfundet.


Information og hvervning

Gennem 80 år har Beredskabsforbundet været med til at hverve frivillige til det danske redningsberedskab, og vi har på den måde fået en bred erfaring med at lave kampagner, der handler om oplysning og hvervning.

Som beredskabschef kan vi tilbyde dig og din kommune professionel hjælp med hvervning af frivillige og deltidsbrandfolk til det danske redningsberedskab.

Mange kommuner har i de senere år haft problemer med at rekruttere tilstrækkeligt mange deltidsansatte og frivillige brandmænd.

I den forbindelse lancerede Beredskabsstyrelsen, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk og Falck i 2010 kampagnen Fem minutter til forskelsom søger at få flere til at melde sig som deltidsbrandmand.

Beredskabsforbundet har ansvaret for udmøntningen af kampagnen, der foruden hvervning af deltidsbrandmænd også har til formål at fortælle om den store samfundsopgave, som deltidsansatte og frivillige brandfolk er med til at løse. 

Se mere på siden Bliv Brandmand Nu.


Uddannelse af borgere

I Beredskabsforbundet arbejder vi særligt for at forebygge og styrke befolkningens selvhjulpenhed ved ulykker og katastrofer.

Vores vision er, at der skal være mindst én Robust Borger i hvert hjem. For at realisere den vision uddanner vi forebyggelsesfrivillige og undervisere, som videre står for at uddanne befolkningen til at blive Robuste Borgere.

Uddannelsen af befolkningen til Robuste Borgere har til formål at give borgerne større indsigt i og viden om, hvordan de selv kan bidrage til at forebygge og afhjælpe eventuelle ulykker, og hvordan man optræder hensigtsmæssigt ved katastrofer. Målet for uddannelsen er, at borgeren efter kurset går hjem og udarbejder en beredskabsplan for eget hjem.

For redningsberedskabet i de enkelte kommuner betyder uddannelsen af robuste borgere, at befolkningen kan bidrage til at mindske presset på beredskabet ved større katastrofer. Og i hverdagen bidrager borgerne til, at der sker færre ulykker - eller at de ikke bliver større end nødvendigt - ved forebyggelse og elementær afhjælpning.

Læs mere om "Robust Borger" her.

 

 


Samarbejdsaftale og kontakt

Her kan du downloade en oversigt med gode råd til, hvad en samarbejdsaftale mellem det kommunale beredskab og Beredskabsforbundets kredse som minimum bør indeholde.

Skulle der være spørgsmål til samarbejdsaftalen, kan du rette henvendelse til Beredskabsforbundets konsulenter eller den pågældende regionsledelse.

Download Skabelon til samarbejdsaftale.

Download Vejledning til samarbejdsaftale.

Frivilligenhedens Eksempelsamling

Frivilligenhedens Eksempelsamling blev udgivet efter en større undersøgelse i 2003 om, hvordan frivillige anvendes landet over. Selv om beredskaberne har ændret sig siden da, så giver samlingen fortsat et godt billede af "best practice" fra en lang række af kommunale og statslige opgaver til frivillige i redningsberedskabet. 

Beredskabsforbundets eksempelsamling 2016

Beredskabsforbundet arbejder løbende på at indsamle information til forbundets eksempelsamling.

Hertil anvender vi vores regionale konsulenter, der besøger alle beredskaber og stationer landet over, ligesom vores aktivitets-opgørelser i kredsenes årsberetninger er med til at give et nutidigt billede af anvendelsen af frivillige. Et overblik, som andre kan lade sig inspirere af - både kredse, beredskaber og frivillige - og dermed sikre en endnu bedre udnyttelse af den enorme frivillige ressource.

Beredskabsforbundets eksempelsamling 2016