Redningsberedskabet

Redningsberedskab indsat ved naturbrand (Foto: Beredskabsstyrelsen)

 

Redningsberedskabet er Danmarks forsikring mod brande og ulykker og bliver indsat, når det brænder, ved trafikulykker, efter voldsomt vejr eller ved andre ulykker.

Mandskabet gennemfører alle den samme brandmandsuddannelse, hvad enten de er heltids- eller deltidsansatte, frivillige eller værnepligtige.

Men da det er vigtigere at undgå eller forebygge ulykker, så bruger redningsberedskabet mange ressourcer på forebyggelse, risikodimensionering, brandsyn, kampagner og planlægning.

Redningsberedskabets organisering
I Danmark er redningsberedskabet opdelt i et kommunalt beredskab og et statsligt beredskab, ved Beredskabsstyrelsen. Det kommunale redningsberedskab varetager hverdagens mange hændelser, og Beredskabsstyrelsen er dimensioneret til at varetage det specialiserede beredskab til de store ulykker eller katastrofer. Der er i alt omkring 6.200 frivillige tilknyttet det kommunale redningsberedskab eller Beredskabsstyrelsen

Det kommunale redningsberedskab
Det er kommunerne, der har ansvaret for den tekniske ledelse på skadestedet. Det kommunale redningsberedskab bliver alarmeret omkring 40.000 gange og bliver indsat omkring 250.000 timer om året. Heldigvis er omkring halvdelen af alle alarmer i Danmark blinde, falske eller løst før redningsberedskabets ankomst. 

Det kommunale redningsberedskabs opgaver varer i gennemsnit mindre end 1½ time at løse, fordi hjælpen kommer så hurtigt frem, og fordi redningsberedskabets forebyggende arbejde sikrer, at ulykkerne forbliver små. Men sommetider er ulykken så voldsom, at der må kaldes på ekstra hjælp fra et naboberedskab eller fra Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen
Beredskabsstyrelsen har fem regionale beredskabscentre, der uddanner værnepligtige og frivillige – samt et frivilligcenter i Hedehusene. Beredskabsstyrelsen bliver kaldt assistance omkring 700 gange om året og bliver indsat omkring 60.000 timer om året. 

Beredskabsstyrelsens assistancer er anderledes end det kommunale redningsberedskabs indsatsopgaver. Det er ofte redningsopgaver efter voldsomt vejr, oversvømmelser, husdyrsygdomme som fugleinfluenza, bluetongue og lignende, kemikalieulykker, olieforurening af det kystnære område, sennepsgas i fiskernes trawl, naturbrande eller meget langvarige brande eller hjælp til politiet.
Opgaverne kræver som regel meget mandskab, særlige uddannelser og kompetencer eller specialudstyr.