Sydvestjysk Brandvæsen vil have flere frivillige

10-08-2018

Mere voldsomt vejr og en usikker verden får Sydvestjysk Brandvæsen til at søge nye frivillige, der har lyst til at gøre en forskel, i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.

De frivillige har gang på gang hjulpet til ved sommerens mange naturbrande, også i Vestjylland.
Frivillige brandvagter har patruljeret i Marbæk Plantage nordvest for Esbjerg for at vejlede de besøgende om afbrændingsforbuddet og opfordre til forsigtighed og omtanke i den knastørre natur.
Og det er frivillige, der bemander samaritter-teltet ved store arrangementer og hjælper det primære beredskab i tilfælde af en katastrofe. 

De frivillige bidrager på mange måder til redningsberedskabet, både i dagligdagen og under større ulykker, kriser og katastrofer. Sydvestjysk Brandvæsen har allerede omkring 150 aktive frivillige på Fanø, i Esbjerg, i Ribe og i Varde. Men flere opgaver kræver flere hænder. Derfor søger Sydvestjysk Brandvæsen nu nye frivillige i Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner.

Der er brug for frivillige over en bred front: Både inden for tjenestegrenene Stab, Indsats & Klima, Førstehjælp & Samaritter og Indkvartering & Forplejning.

Endnu mere robuste

”Vi vil gerne være endnu mere robuste, så vi er parate til de hændelser, der kommer i fremtiden. Verden er usikker og forandrer sig hele tiden. Vi ser større og større klimahændelser: Vi har lige oplevet en ekstrem tørke, som vi ikke er vant til. Om efteråret og vinteren får vi ekstremt meget regn. Og det generelle sikkerhedsbillede gør, at vi også skal være forberedt på større hændelser, hvis de rammer vores område,” siger Mads Jakobsen, beredskabsinspektør hos Sydvestjysk Brandvæsen.

Sammen med Beredskabsforbundet står han bag en hvervekampagne i august og september, som forhåbentlig kan skaffe cirka 40 nye frivillige til Sydvestjysk Brandvæsen.

 

Sydvestjysk Brandvæsen tilbyder de frivillige uddannelse og oplæring, en meningsfuld fritid og godt kammeratskab. Alle slags mennesker er velkomne som frivillige, selv om alder og fysik kan sætte begrænsninger for, hvilke tjenestegrene man kan fungere i.

”Vi kræver ren straffeattest. Og man skal kunne begå sig og være social – både fordi man skal arbejde sammen med andre, og fordi man repræsenterer os og bliver en del af Sydvestjysk Brandvæsens ansigt udadtil. Men først og fremmest søger vi folk, som er klar til at bruge en del af deres fritid på at hjælpe andre. Folk, som vil gøre en forskel,” siger Mads Jakobsen.

Infomøde 27. august

Sydvestjysk Brandvæsen inviterer interesserede til infomøde på stationen i Esbjerg på Vibevej 18, 6705 Esbjerg Ø mandag den 27. august klokken 19.00. Her kan man høre mere om, hvad det indebærer at være frivillig, og man kan møde nogle af dem, som allerede er det.

Man kan tilmelde sig infomødet på www.svjb.dk, hvor man også kan læse mere om at være frivillig hos Sydvestjysk Brandvæsen. 

 

Se Sydvestjysk Brandvæsens hvervefolder her.

 

Fotos: Sydvestjysk Brandvæsen
Seneste nyt

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

05-03-2019

Frivillig i 17 år: Det fede er kammeratskabet

Kirsten Jeppesen er frivillig i hele tre af Beredskabsforbundets kredse. Og den første i en række af små portrætter af frivillige i redningsberedskabet.

 

10-01-2019

Khader: Frivillige er indbegrebet af danskhed

Den konservative formand for Folketingets forsvarsudvalg uddelte tak og ros til beredskabet og ikke mindst til den frivillige del i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

19-12-2018

Julegave: Ny aftale med Forsvarsministeriet

Ny aftale mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet placerer forbundet og de frivillige i en hovedrolle i den moderne udgave af civilforsvaret.

 Abonnér på nyhederne