Stort flertal for at kredsledere skal vælges

28-05-2019

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

1. Fremover skal kredsledere og vicekredsledere i Beredskabs-forbundets kredse ikke længere udpeges – i stedet skal medlemmerne af kredsene vælge dem.

2. Forbundets regioner bliver ”ligestillet”, hvad angår antallet af viceregionsledere i landsledelsen. Fremover repræsenteres alle fem regioner af regionsleder og én viceregionsleder. Indtil nu har Region Hovedstaden haft to viceregionsledere i landsledelsen.

3. Desuden indfører forbundet nye koordinationsudvalg, som skal være bindeled mellem de frivillige fra forskellige kredse og de enkelte redningsberedskaber.

Disse tre punkter var de vigtigste i en lang række af forslag til vedtægtsændringer, som de delegerede på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde den 26. maj i Vingsted Hotel & Konferencecenter skulle tage stilling til.

Forslagene var stillet af landsledelsen efter et langvarigt arbejde i et strukturudvalg, som havde fået opgaven med at ”frisere” og modernisere vedtægterne. Opgaven opstod som et krav fra Forsvarsministeriet, og ændringsforslagene har blandt andet til hensigt at styrke de lokale og regionale led og at gøre Beredskabsforbundets struktur mere gennemskuelig og demokratisk.

Og alle forslag blev vedtaget med stort flertal på Landsrådsmødet – både de ”tunge” paragraffer og de punkter, hvor der blot var tale om kosmetiske og sproglige rettelser.

Skriftlig afstemning

To gange var det dog nødvendigt med skriftlig afstemning, da håndsoprækningen ikke tydeligt viste, om der var det flertal på to tredjedele, som kræves til en vedtægtsændring:

Det gjaldt forslaget om valg af kredsleder og vicekredsleder i det, som fremover bliver paragraf 8 i forbundets vedtægter. Her var Marianne Kristiansen, kredsleder i Slagelse, bekymret for, om man får de rigtige ledere valgt. Den skriftlige afstemning gav dog et flertal for vedtægtsændringen: 94 stemte for og 20 imod.

Også forslaget om at indføre en ny paragraf 9 om nye koordinationsudvalg måtte til skriftlig afstemning. Her gik diskussionen især på, at formanden for koordinationsudvalget ifølge forslaget skal vælges blandt alle medlemmer af

 

kredsene – altså ikke kun blandt kredsledere og vicekredsledere. Men kun blandt de medlemmer, som har kontrakt med beredskabet.

Her gav den skriftlige afstemning 90 stemmer for og 25 imod – svarende til 78 procent ja-stemmer.

Formelt set er de ændrede vedtægter først gyldige, når de er godkendt af Forsvarsministeriet.

Præsidenten genvalgt

På Landsrådsmødet var der også genvalg af præsident Jan Johansen (MF for Socialdemokratiet), som dog ikke var til stede på grund af en travl valgkamp op til Folketingsvalget.

Regnskabet blev fremlagt af direktør Carsten Iversen og godkendt af forsamlingen uden kommentarer.

Det viste ordinære indtægter på 14.640.639 kroner og samlede udgifter på 15.882.857 kroner. Altså et driftsmæssigt merforbrug på 1.242.218 kroner, som dog var helt efter planen, idet egenkapitalen efter et stort mindreforbrug i 2017 er nedbragt med ekstra investeringer og aktiviteter.

 

I dette dokument kan du se, hvilke paragraffer i Beredskabsforbundets vedtægter, der var ændringsforslag til. De er markeret med gult. Som nævnt herover blev alle forslag vedtaget.

Se hele regnskabet her i Beredskabsforbundets ledelses- og årsrapport for 2018.

Læs mere om vedtægtsændringerne og om Landsrådsmødet i juni-nummeret af online-magasinet Frivillig.
Seneste nyt

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

05-03-2019

Frivillig i 17 år: Det fede er kammeratskabet

Kirsten Jeppesen er frivillig i hele tre af Beredskabsforbundets kredse. Og den første i en række af små portrætter af frivillige i redningsberedskabet.

 

10-01-2019

Khader: Frivillige er indbegrebet af danskhed

Den konservative formand for Folketingets forsvarsudvalg uddelte tak og ros til beredskabet og ikke mindst til den frivillige del i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

 Abonnér på nyhederne