Sikker Sankt Hans

21-06-2017

Sankt Hans aften er en traditionsrig aften. Men ild i naturen kan hurtigt udvikle sig og ødelægge hyggen. Beredskabsforbundet har en række sikkerhedsråd som øger chancen for en sikker og hyggelig aften

Fredag den 23. juni er det Sankt Hans aften, og over hele landet vil bål blive tændt. Brug af ild i naturen giver god grund til at være meget påpasselig. Også selv om det måske har regnet lidt. Det kan nemlig hurtigt gå galt alligevel.

”Erfaringerne viser, at folk ofte er mest påpasselig, når vejret har været mest tørt. Til gengæld virker det til, at regnvejr kan gøre folk mindre forsigtige. Og i nogle tilfælde vælger folk at bruge brændbare væsker som benzin for at få gang i bålet. Man bør i stedet finde tørt træ til optænding af Sankt Hans bålet”, forklarer Torben Jensen, der er konsulent i Beredskabsforbundet.
”Sankt Hans bålet er jo en flere hundreder år gammel tradition og skulle oprindeligt afværge ondt. Så bålet skal jo helst ikke gøre noget ondt i sig selv,” siger Torben Jensen og tilføjer:

”Kommer branden ud af kontrol, skal man altid ringe 112. Derudover kan man klæde sig selv bedre på ved at gennemføre et gratis kursus hos Beredskabsforbundet og blive det vi kalder en Robust Borger.

 

Gode råd fra Beredskabsforbundet

* Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret, malet træ eller andet affald

* Du skal sikre dig, at der ikke er kommet dyr ind i dit bål. Flyt evt. bunken om på dagen

* Opbyg du dit bål, så det ikke vælter, mens den brænder Tænd aldrig bål, hvis det blæser kraftigt

* Brug aldrig benzin, sprit eller lignende brændbare væsker ved optænding

* Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det

* Hav en rigeligt med vand – fx vandslange, spandesprøjte eller spande med vand - ildslukker og/eller branddasker klar


Placering af bålet

Mindst 30 meter fra bygninger med hårdt tag (tagsten, eternittag og lignende)

* Mindst 200 meter fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale

* Mindst 60 m fra brændbare markafgrøder

* Mindst 200 m fra stakke (og andre oplag i det fri) af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer

* Mindst 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Få det bedste bål

* Alt brænde materialet til bålet skal være så tørt som muligt. Vådt træ brænder dårligere

* Opbyg kernen i bålet med sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene

* Lad mindre grene eller flækkede træstykker dække over bålets kerne. Det fremmer, at der går ild i det øvrige brænde, inden hele kernen brænder ud

* Brug en lang fakkel for at nå ind til kernen

 

Ring 112, hvis branden kommer ud af kontrol

Opstår der en ukontrolleret brand, skal brandvæsenet hurtigst muligt tilkaldes ved at kontakte alarmcentralen på telefon 112.

 

Hvis ulykken sker - førstehjælp ved forbrænding

Enhver varmepåvirkning, der ødelægger huden, betegnes som forbrænding. Det er ligegyldigt, om varmepåvirkningen skyldes skoldning, berøring af varme flader eller påvirkning af ild. Ethvert brandsår skal øjeblikkeligt behandles med koldt vand. Vandet skal have en temperatur, så det føles behageligt (omkring 15-20 grader). Kølingen må ikke afbrydes. Det forbrændte sted skal holdes i køligt vand, indtil smerterne ophører. Den kan vare mindst en halv time – men ofte 3-4 timer.
 
Forbrændinger opdeles i tre grader:
1. gradsforbrænding giver rød eller øm hud.
2. gradsforbrænding giver vabler.
3. gradsforbrænding har ødelagt huden helt, nervebaner og måske også vævet under huden.

 Søg læge, hvis en:
1. gradsforbrænding har meget stor udstrækning.
2. gradsforbrænding er større end en håndflade (målt ift. til den tilskadekomne), dækker et led (f.eks. en finger), er tæt på et øje, er tæt på legemsåbninger (mund, næse, øre mv.), er cirkulær (hele vejen rundt om f.eks. en finger), eller er i ansigtet.
Ved en 3. gradsforbrænding skal søges læge med det samme.

 

Læs også:
Danske Beredskabers brandsikker sommer
Beredskabsstyrelsens råd til en brandsikker sankthans 

- og se Danske Beredskabers film Gode råd til Sankt Hans på Youtube

 

 
Seneste nyt

25-09-2017

Over 700 overnatningssteder er ikke brandsikre

”Der er behov for, at man fra politisk side beslutter at opdatere kravene til overnatningssteder”, siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber, som har fået undersøgt brandsikkerheden på 1.307 overnatningssteder

15-09-2017

Bliv mere robust overfor terror

”Det bliver desværre stadig mere nødvendigt, at vi alle bliver mere robuste og bevidst om, hvad vi gør, hvis vi oplever terror”, udtaler vicelandschef Stine Arenshøj fra Beredskabsforbundet i forbindelse med eksplosionen i Londons...

15-09-2017

Små visioner på FNs demokratidag

I dag på FNs demokratidag udsendes en bog til alle skoler, efterskoler, gymnasier og erhvervsskoler, hvor 100 danske organisationer fortæller, hvordan de gør en forskel. En af dem er Beredskabsforbundet

12-09-2017

Finanslov: Beredskab mangler penge til analyser

Beredskabsforbundet glæder sig over de konservative meldinger om, at beredskabet skal have flere penge. ”Vi har især behov for flere ressourcer til analysearbejde, praktisk planlægning og øvelser”, siger landschef Niels Bonde Jensen

08-09-2017

Børnefamilier skal rustes bedre mod brand

”Vi har brug for at gøre både forældre og børn til mere robuste borgere”, udtaler vicelandschef Stine Arenshøj fra Beredskabsforbundet i forbindelse med ny undersøgelse, hvor mere end 4 ud af 10 forældre ikke har fortalt deres børn, hvad de skal...

08-09-2017

Mindehøjtidelighed for faldne redningsfolk

Fredag den 6. oktober afholdes den årlige Mindehøjtidelighed for faldne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke i København

04-09-2017

Beredskabsforbundet lægger krans på flagdagen

”Vi skal huske at ære de mange, der risikerer liv og helbred for andres sikkerhed og velfærd i omverden”, siger landschef Niels Bonde Jensen i forbindelse med flagdagen 5. september

04-09-2017

Beredskabet bør få del i finanslovspulje

Beredskabet skal have del i de 2,5 milliarder kroner, som regeringen foreslår at afsætte hvert år til åbne forhandlinger med forsvar, politi og fængsler. Det mener Danske Beredskabers formand

31-08-2017

Svensk inspiration til dansk forsvarsforlig?

Danmarks forsvarsminister tager i dag til Stockholm for at mødes med sin svenske kollega, der lige har landet et forsvarsforlig, der giver 1,3 milliarder kroner til civilforsvar. Beredskabsforbundet vil hilse svensk inspiration velkommen til...

31-08-2017

Svensk forsvarsforlig: Flere penge til civilforsvar

Den svenske regering har indgået forsvarsforlig med Moderaterne og Centerpartiet, der giver flere penge til arbejde med civilforsvar i frivillige organisationer, kommuner, regioner og staten

 Abonnér på nyhederne