Sæt kryds ved de frivillige

14-11-2017

Beredskabsforbundet står naturligvis ikke på stemmesedlen. Men i anledning af kommunevalget har medlemsmagasinet kigget lidt på de frivilliges rolle og forhold i et par af de nye fælleskommunale beredskaber og stillet tre spørgsmål til KL og Danske Beredskaber

Da stormen Ingolf ramte Danmark i oktober, indstillede en del byrådskandidater valgkampen og hjalp til ved diger og sandsække. Her mødte de mange steder beredskabernes mange frivillige ildsjæle.

”Når de frivillige er der i krisesituationer, så hænger det sammen med, at kommuner og de nye beredskaber rigtig mange steder prioriterer, at give de frivillige gode forhold og meningsfulde opgaver i dagligdagen. Det betyder rigtig meget – i første omgang for de frivillige, men i yderste instans for os alle, at de frivillige er motiverede og deltagende, når samfundet har brug for dem”, siger Beredskabsforbundets vicelandschef Niels Christensen i en kommentar i det nye nummer af forbundets medlemsmagasin FRIVILLIG.

Magasinet har rettet kikkerten mod Beredskab & Sikkerhed i det østlige Jylland og forbundets Holbæk-kreds for at se nærmere på de frivillige opgaver og forhold i dagligdagen. Og ingen af de steder mangler de frivillige noget at tage sig til. Og de får godt med tilbud om kurser.
”De frivillige er i øvrigt netop i gang med at komme med deres bidrag til udviklingen af enheden i forbindelse med beskrivelse til arbejdsgrupper for logistik, indkvartering & forplejning, velfærdscontainer, operativ enhed, sociale medier, førstehjælpsgruppe, fælles øvelser og mundering. Det er et arbejde, de har taget utrolig godt imod. Der er store forhåbninger fra både dem og ledelsen om, at dette vil skabe god grobund for fortsat udvikling af enheden”, fortæller Kirsten Dyrvig, der er beredskabsinspektør i Beredskab & Sikkerhed Nord.

Og i Holbæk er stemningen også god. Mette Bjørn, der er vicekredsleder i Beredskabsforbundets kreds i Holbæk, konstaterer bl.a.: ”De er meget interesseret i at bruge os”.

”De frivillige er et overordentligt vigtigt element af dansk beredskab, selvom der fra sted til sted kan være stor variation i behovet for deres indsats”, siger formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, i et lille interview, mens formanden for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Jørn Pedersen, bl.a. siger: ”I KL har vi den holdning, at frivillige i redningsberedskabet er godt - men de er ikke gratis.”

Du kan læse meget mere i magasinet FRIVILLIG, som også har artikler om bl.a. frivillige på nissernes orkanramte ø, den 20-årige brandmand Nikita i Djursland, vellykket træf for brandkadet-instruktører og en efterlysning af kandidater til næste års redningsberedskabspris.

Læs magasinet - klik her!
Seneste nyt

22-07-2018

Millioner til ”Unge i Beredskabet”

Forsvarsministeriet giver seks millioner kroner til et nyt projekt, som skal samle alle former for inddragelse af unge i beredskabet.

27-06-2018

Gunnar Haurum er død

Han er blevet kaldt hovedmanden bag dansk brandvæsen, som det ser ud i dag. Blandt hans mange æresbevisninger var Beredskabsforbundets Hæderstegn. Tirsdag døde Gunnar Haurum, 89 år gammel.

 

11-06-2018

Landsrådet sagde ja, ja, ja og ja

På Beredskabsforbundets landsrådsmøde 2018 var der tavs opbakning til både præsidentens beretning og direktørens fremlæggelse af regnskabet. Og to ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget.

 

09-06-2018

Jesper fik et hæderstegn og en overraskelse

Jesper Atkinson Pedersen var stolt, da han var en af de 12, som lørdag på Beredskabsforbundets landsrådsmøde fik overrakt forbundets hæderstegn. Men han blev næsten endnu mere glad og rørt over, at hans brandkadetter fra Lolland kom og så ham få...

07-06-2018

Debat på Folkemødet: Er vi forberedt på terror?

Er den enkelte borger klædt godt nok på til at handle rigtigt under et terrorangreb? Er staten og kommunerne? Det er temaet for den debat, som Beredskabsforbundet arrangerer på Folkemødet på Bornholm sammen med Danske Beredskaber og Falck.

06-06-2018

12 får hæderstegn til landsrådsmødet lørdag

169 personer er tilmeldt Beredskabsforbundets landsrådsmøde i weekenden i Kolding. Landsrådet er forbundets øverste myndighed.

27-05-2018

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter lukker

BFUC, som er en selvstændig virksomhed under Beredskabsforbundet, har i en årrække givet underskud. Derfor har bestyrelse og direktion valgt at nedlukke BFUC’s aktiviteter og lave en kontrolleret afvikling af virksomheden.

22-05-2018

Storm, vand og terror: Behov for flere frivillige

Beredskabsstyrelsen i Hedehusene vil gerne finde 100 nye frivillige. Baggrunden er øget pres på beredskabet og et stigende antal opgaver.

01-05-2018

Husk det nu: Sirenerne hyler onsdag

Det sker hvert år: Første onsdag i maj klokken 12.00 testes sirenevarslings-systemet over hele landet.

 

19-04-2018

Gode grunde til at gæste Gråsten i september

BF-stævne 2018 kan byde på tyske modstandere, fine faciliteter og et kongeligt sommerhus i nærheden. Så der er mange gode grunde til at tilmelde sig landsstævnet i Gråsten i september, mener Henrik Sohl, formand for stævnearbejdsgruppen.

 Abonnér på nyhederne