Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

21-05-2019
Landsrådsmøde 2018 i Kolding

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

Knap 170 frivillige, delegerede og gæster har meldt deres ankomst til Beredskabsforbundets Landsrådsmøde lørdag den 25. maj og søndag den 26. maj i Vingsted.

De kommer til at opleve en weekend, hvor vedtægtsændringer og Robust Borger bliver to af nøgleordene.

Robust Borger vil de støde på allerede ved ankomsten til Vingsted Hotel & Konferencecenter, vest for Vejle. Her vil ansatte og frivillige bag Robust Borger nemlig på en iøjnefaldende og lidt anderledes facon gøre opmærksom på Beredskabsforbundets projekt med kurser for borgere, som lærer at forebygge og håndtere kritiske situationer og ulykker.

4907 borgere blev i 2018 uddannet som robuste borgere af frivillige og ansatte i Beredskabsforbundet. Og teamet bag Robust Borger inviterer under Landsrådsmødet til en snak om, hvordan der kan komme endnu mere fart på projektet, så Robust Borger for alvor kommer til at leve ude i forbundets regioner.

PET-chef på Robust Borger-kursus

Robust Borger er også med i manuskriptet for Hans Jørgen Bonnichsens oplæg lørdag eftermiddag. Den tidligere politichef taler med udgangspunkt i sin tid i Politiets Efterretningstjeneste om blandt andet tryghed, frygt, forebyggelse og nutidens ændrede trusselsbillede. Han har selv deltaget i et Robust Borger-kursus, og han ser en klar sammenhæng mellem sit tidligere fagområde og den måde, Robust Borger forsøger at hjælpe borgere til at forebygge ulykker og kritiske situationer.

Læs mere om Robust Borger her.

Allerede inden Hans Jørgen Bonnichsens oplæg skal – traditionen tro – Beredskabsforbundets Hæderstegn uddeles. I år er der ni modtagere.

Direkte valg og koordinationsudvalg

Søndag, på selve Landsrådsmødet, handler det i høj grad om vedtægtsændringer. Landsrådet skal tage stilling til et helt sæt af forslag til nye vedtægter, som skal modernisere og ajourføre forbundet til den aktuelle beredskabs-virkelighed.

Blandt andet er der forslag til et nyt koordinationsudvalg – et samarbejdsled, der sættes ind mellem forbundets kredse og de redningsberedskaber, som deres frivillige er en del af.

Og der er forslag om direkte valg til posterne som kredsleder

 

og vicekredsleder – hvor det i dag er regionslederen, som udpeger kredsleder og vicekredsleder.

Læs en artikel om ændringsforslagene her.

På søndagens dagsorden er der også aflæggelse af beretning og årsregnskab – samt valg af præsident. Senere er der reception for modtagerne af hæderstegnet – og om aftenen er der festmiddag.

Allerede nu kan du se Beredskabsforbundets skriftlige ledelses- og årsberetning, som ser tilbage på 2018 og frem i tiden. Og her er Robust Borger såmænd også nævnt:

”Danmark og hele verden er blevet mere og mere usikker … Det er en helt ny verdensorden – eller uorden – som kræver, at vi gør op med det kendte og tænker det utænkelige. Beredskabsforbundet skal italesætte disse hændelser og trusler. Derved gives befolkningen et fornuftigt grundlag at træffe beslutninger på, og det sikres, at befolkningen ved, hvorledes den skal håndtere og reagere i en given situation. Beredskabsforbundet skal bruge uddannelserne til Robust Borger til at sikre en risikobevidsthed og viden om, hvordan man som borger kan hjælpe sig selv og sine nærmeste omgivelser,” står der blandt andet i ledelsesberetningen, som du kan læse her.

 

Det lille billede herover: Robust Borger-koordinator Birgit Z. Kornum inviterer indenfor i teltet til en snak om gode ideer og inspiration til, hvordan Beredskabsforbundet kan få Robust Borger-projektet til at leve endnu mere i hele landet.

Øverst: I 2018 blev Landsrådsmødet holdt i Kolding. Denne gang foregår det i Vingsted.
Seneste nyt

10-01-2020

Beredskab er også en måde at tænke på

Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve, sagde Beredskabsstyrelsens direktør i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste, hvor han også uddelte mange roser til de frivillige.

25-11-2019

Gode råd om at lede og motivere frivillige

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du...

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

 Abonnér på nyhederne