Landsrådet sagde ja, ja, ja og ja

11-06-2018

På Beredskabsforbundets landsrådsmøde 2018 var der tavs opbakning til både præsidentens beretning og direktørens fremlæggelse af regnskabet. Og to ændringsforslag til vedtægterne blev vedtaget.

På Beredskabsforbundets landsrådsmøde søndag den 10. juni i Kolding havde deltagerne i den grad taget ja-hatten på.

I hvert fald var der ingen indvendinger eller kommentarer til hverken præsidentens beretning eller direktørens fremlæggelse af regnskabet for 2017. Og også to forslag til vedtægtsændringer fik et ja fra Landsrådet.

Præsident Jan Johansen talte i sin beretning om et år 2017, som på nogle områder var en udfordring for en ny ledelse på grund af personale-udskiftning i landssekretariatet og kritik fra Rigsrevisionen og tilsynsmyndighederne. Og han sammenlignede forbundet med et tog:

”2017 var et år, hvor vi koncentrerede os om togets lokomotiv – nemlig landssekretariat og ledelse. Vi udskiftede dele i maskinrummet, og vi rensede og smurte lokomotivet. For det var her, behovet var, hvis toget skulle køre bedre. Det er os, her på Landsrådet, der bestemmer, HVOR toget skal køre hen. Og ude hos jer, i togvognene, har vi masser af ressourcer og værdi i skikkelse af engagerede frivillige i regioner og kredse. Men hvis vi alle sammen skal nå langt og vidt omkring, er vi nødt til at skabe den stærke trækkraft, som kan få alle vognene med – nemlig i lokomotivet – altså landssekretariatet,” sagde Jan Johansen.

Stærkere ledelse i regioner og kredse

Han talte også om, at forbundets ledelse har brugt 2017 på at forberede en ”disruption” af dagligdagen ude i regioner og kredse – om behov for stærkere og mere tydelig ledelse af regioner og kredse, som nu rulles ud i form af større krav og muligheder i det, som frivillige gør og kan:

”Ude i regioner og kredse vil I måske mærke, at vi udfordrer jer mere på ”plejer” og på traditioner. Vi selv og andre vil opleve, at vi tror mere på os selv, at vi optræder med lidt flere muskler og selvstændige dagsordener. Måske vil de opdage, at det, som før var en puddelhund, i nogle tilfælde er en schæfer.”

”Vi gør ikke alt det her for at genere hverken regioner, kredse eller samarbejdspartnere. Vi gør det, fordi vi gerne vil være mere professionelle – og fordi vi ER blevet mere professionelle, ligesom resten af beredskabet og samfundet, der bliver mere og mere fagligt dygtige, ofte igennem sammenlægning til større enheder. Og som en professionel, selvstændig organisation vil vi også arbejde for at skabe frihed til handling. Handling, så vi kan udfylde vores rolle i det samlede beredskab på en mere markant måde. I sidste ende for at yde vores særlige bidrag til at gøre Danmark til et mere trygt sted at være,” sagde præsidenten.

Overskud på tre millioner

Direktør Carsten Iversen forelagde det reviderede årsregnskab for 2017, som viste et overskud på 3.069.442 kroner. 

Overskuddet skyldes især, at der i en længere periode i 2017 manglede personale i landssekretariatet, hvilket betød et mindreforbrug på over to millioner kroner til lønninger og pension.Overskuddet overføres til egenkapitalen.

Carsten Iversen fortalte også om baggrunden for lukningen af Beredskabsforbundet Uddannelsescenter (BFUC), som fremstår som et tab i Beredskabsforbundets regnskab, da forbundet ved oprettelsen af BFUC lagde en million kroner i selskabet i goodwill.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer fra salen.

To forslag vedtaget

Endelig vedtog Landsrådet to forslag til ændringer i vedtægterne:

Det ene - fra Region Hovedstaden - indebar en tilføjelse i vedtægternes § 9 og 10 om, at ”Kredsforbundet tegnes af kredslederen og kassereren i forening” og ”Regionen tegnes af regionslederen og kassereren i forening.”

Tidligere har der ikke stået noget i vedtægterne om tegningsrettigheder. Derfor har skærpede krav fra bankerne om adgangen til kredses og regioners konti givet problemer, for eksempel hvis en kredsleder døde. 

Det andet ændringsforslag kom fra Region Syddanmark og handlede om vedtægternes § 13. Den paragraf beskriver, hvad der skal til for at ændre vedtægterne.

Hidtil har der stået i § 13, at en beslutning om ændring af vedtægterne kræver, at ”mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.”

Det er nu ændret til formuleringen ”Til vedtagelse heraf kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.”

 

Se flere billeder fra Landsrådsmøde 2018 på Facebook.

Læs mere om landsrådsmødet i næste nummer af FRIVILLIG, som udkommer 20. juni.
Seneste nyt

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

05-03-2019

Frivillig i 17 år: Det fede er kammeratskabet

Kirsten Jeppesen er frivillig i hele tre af Beredskabsforbundets kredse. Og den første i en række af små portrætter af frivillige i redningsberedskabet.

 

10-01-2019

Khader: Frivillige er indbegrebet af danskhed

Den konservative formand for Folketingets forsvarsudvalg uddelte tak og ros til beredskabet og ikke mindst til den frivillige del i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

19-12-2018

Julegave: Ny aftale med Forsvarsministeriet

Ny aftale mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet placerer forbundet og de frivillige i en hovedrolle i den moderne udgave af civilforsvaret.

30-11-2018

Husk røgalarmen – og få en tryg jul

Den fælles nordiske røgalarmdag 1. december skal minde os om, hvordan vi nemt kan forbedre brandsikkerheden i vores hjem i en ”farlig” måned.

 

01-11-2018

Forbundet i fortsat dialog med Beredskab Fyn

Kommentar fra Beredskabsforbundets ledelse efter presseomtale af uenighed og opsigelse af kontrakter på Fyn.

05-10-2018

Mette F. overrakte redningsberedskabspris

Årets Danske Redningsberedskabspris går til mandskabet fra Falck i Hårlev og indsatslederen fra Østsjællands Beredskab for en dramatisk redningsaktion ved en voldsom arbejdsulykke.

25-09-2018

Frivillige søges i Odder og Skanderborg

Østjyllands Brandvæsen i hvervekampagne for at finde frivillige, der kan gøre brandmændene endnu bedre.

09-09-2018

Næste landsstævne bliver i Hovedstaden

BF-stævne 2018 er forbi, og nu begynder forberedelserne til landsstævnet i 2020.

13-08-2018

Prinsesse Marie besøger landsstævnet

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie kaster glans over Beredskabsforbundets landsstævne i Gråsten lørdag den 8. september.

 Abonnér på nyhederne