Khader: Frivillige er indbegrebet af danskhed

10-01-2019

Den konservative formand for Folketingets forsvarsudvalg uddelte tak og ros til beredskabet og ikke mindst til den frivillige del i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

Hvad er det at være dansk? Det bliver debatteret mange gange og på mange måder i disse år.

Onsdag aften i Holmens Kirke gav Naser Khader et bud, da han i sin egenskab af formand for Folketingets forsvarsudvalg holdt talen efter Beredskabsforbundets traditionelle nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København:

”Som forberedelse til denne tale har jeg læst lidt op på, hvad der gennem tiden er skrevet og sagt om beredskabet; om beredskabets lange rødder bagud, til Anden Verdenskrig og beredskabets indsats for det danske samfund. Og som ’senere ankommet dansker’ slår beredskabet mig som noget af det, der er allermest dansk,” sagde det konservative folketingsmedlem med de syriske rødder.

”Et eksempel på ægte, håndgribelig danskhed ser jeg i de frivillige. Det er indbegrebet af danskhed. Sammenhold og ansvar for hinanden,” tilføjede han.

En indviklet og usikker verden

Khader tegnede et billede af en verden, som er mere indviklet og derfor også mere usikker end for bare 10 år siden. En verden med klimaforandringer, naturkatastrofer, cyberangreb, frygt for krig og terror.

”Derfor er det vigtigt, at vores beredskab hele tiden opdateres til at være forberedt på det værste. Beredskabet har den vigtige opgave at forhindre, at der i stedet for rædsel og panik indtræder ro, orden, sammenhold og et beslutsomt forsvar imod vores fjender,” sagde Naser Khader.

I den forbindelse mindede han også om, at Robust Borger-underviserne fra Beredskabsforbundet i april fik overrakt årets frivillighedspris af forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen:

”Stort tillykke med det. I har været med til at sørge for, at flere tusinde borgere er blevet rustet til at håndtere de udfordringer, man som civil borger kan møde. Almindelige borgere kan nu være med til at forebygge at ulykker opstår og forhindre, at små som store kriser tager overhånd. På den måde udvides vores beredskab og vores forsvar til også at omfatte civile. Jo flere hænder, der kan tage fat, når ulykken rammer – jo bedre,” sagde Khader.

Unge som fremtidens egetræer

Han gjorde opmærksom på, at ”robust” kommer af det latinske ord ”robustus”, som betyder egetræ.

 

Vi skal have en skov af stærke egetræer til at skærme Danmark imod uvejr og ødelæggelser. Men først skal egetræerne plantes. Vi skal have fat i flere unge. Når Danmarks unge bliver robuste borgere, så bliver Danmark også et mere robust land,” fastslog Naser Khader.

Og han sluttede af med at takke ikke bare Beredskabsforbundets frivillige, men også alle andre grene af det danske redningsberedskab, som i øvrigt var godt repræsenteret i Holmens Kirke onsdag:

”Alle er I med til at gøre Danmark trygt, når små og store hændelser rammer tilfældige danskere. I har alle lagt tusinder af timers arbejde ude i kommunerne, som har betydning for vores samfund. Vi nyder alle godt af jeres indsats. I er uundværlige for vores kriseberedskab og for sikringen af vores velfærd i Danmark. Derfor vil jeg gerne sige jer alle en varm tak på alle danskeres vegne. ”

Brandkadetter, prædiken, musik og kransekage

Inden Naser Khaders tale havde de cirka 120 gæster oplevet en stemningsfuld gudstjeneste med fakkelvagt ved Hovedstadens Beredskabs ungdomsbrandkorps, faneindmarch, prædiken ved præst på Diakonissestiftelsen, Marija Krogh Iversen, og musikalske oplevelser serveret af både Holmens Kantori og Beredskabsforbundets Musikkorps.

Aftenen blev sluttet af med kransekage, vin og vand i kirkens sideskibe – med tilhørende snak og udveksling af ønsker om et godt nytår.

 

 

 

 

Fotos: Christian Birk Hansen
Seneste nyt

10-01-2020

Beredskab er også en måde at tænke på

Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve, sagde Beredskabsstyrelsens direktør i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste, hvor han også uddelte mange roser til de frivillige.

25-11-2019

Gode råd om at lede og motivere frivillige

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du...

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

 Abonnér på nyhederne