Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

25-09-2019

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

Er myndighederne klar til at tage imod hjælp fra frivillige, der møder op og vil hjælpe til under en ulykke, krise eller katastrofe? Et nyt fællesnordisk perspektiv peger på udfordringer og måder at håndtere dem på.

Når en større ulykke, krise eller katastrofe rammer, opleves der en stigende tendens til, at borgere spontant ønsker at hjælpe til.

Men der kan være udfordringer ved at samarbejde med disse spontanfrivillige. Det kan f.eks. være forhold som organisering og ledelse af de frivillige, forsikring, debriefing og lignende.

Et nyt fællesnordisk perspektiv peger på nogle af udfordringerne og kommer med bud på, hvordan man kan håndtere dem. Det er hensigten, at dokumentet skal danne grundlag for det videre planlægningsarbejde i de nordiske lande.

Minister: Alle hænder kan være relevante

- Jeg har stor respekt for den store rolle frivillige spiller, hvad enten de kommer fra Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet, kommunalt regi eller er engagerede borgere. Alle hænder kan være relevante, når først uheldet er ude. Rigtig mange borgerne vil gerne hjælpe ved ulykker, kriser eller katastrofer. Derfor er det godt, at vi nu søger at finde en sikker og forsvarlig måde at gøre brug af de gode kræfter på, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

Beredskabsdirektør for Østsjællands Beredskab, Lars Robetjé, har på vegne af Danske Beredskaber og KL deltaget i arbejdet. Han ser det som et godt første skridt i det videre arbejde med spontanfrivillige.

- Borgernes hjælp kan være en ressource – typisk efter en krise eller katastrofes akutte fase – men det kræver, at vi er klar til at sige ’ja tak’. Det fællesnordiske perspektiv giver et godt afsæt til det videre arbejde, siger Lars Robetjé.

Bruges som inspiration

Perspektivet samler op på udfordringer og peger på løsninger, der er fælles for de nordiske lande. Dokumentet kan for nuværende bruges som inspiration for f.eks. brandvæsnet eller organisationer, der spiller en rolle ved større kriser eller katastrofer. Der er fokus på beredskabsindsatser, der hører under beredskabsloven.

I Danmark har Beredskabsstyrelsen været tovholder på projektet, mens Beredskabsforbundet, KL / Danske Beredskaber ved Østsjællands Beredskab, Hjemmeværnskommandoen, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Dansk Røde Kors og Københavns Professionshøjskole har deltaget i arbejdet.

 

Læs mere på Beredskabsstyrelsens og Danske Beredskabers hjemmesider.

Læs også artikel fra onlinemagasinet Frivillig:
Seneste nyt

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

05-03-2019

Frivillig i 17 år: Det fede er kammeratskabet

Kirsten Jeppesen er frivillig i hele tre af Beredskabsforbundets kredse. Og den første i en række af små portrætter af frivillige i redningsberedskabet.

 

 Abonnér på nyhederne