Gode råd om at lede og motivere frivillige

25-11-2019

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du se de ideer, pointer og gode råd, som står tilbage efter temadagen.

Hvordan leder og motiverer man frivillige i beredskabet, så både beredskaberne, de frivillige og samfundet får mest ud af det?

Og hvad er forhindringerne, som nogle gange står i vejen for at nå frem til målet, nemlig topmotiverede frivillige i fuld harmoni med deres beredskab?

Det var de overordnede spørgsmål, som Beredskabsforbundet stillede ved en temadag 14. november på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige.

Svarene kom i første omgang fra tre vidt forskellige oplægsholdere, som betragter begrebet frivillighed fra tre forskellige verdenshjørner:

Sean Bisgaard, chef for drift, logistik og det operative område ved Frederiksborg Brand & Redning, fortalte, hvordan man i hans beredskab har integreret de frivillige i organisationen efter beredskabsreformen i 2016.

Laurits Rauer Nielsen, forsker og lektor på Professionshøjskolen København på katastrofe- og risikomanager-uddannelsen, satte fokus på forholdet mellem professionalisme og frivillighed – og hvordan det forhold nogle gange kan skabe barrierer for fuld integration af frivillige i beredskaberne.

Ingen rekruttering - kun fastholdelse

Og endelig kom Ole Rasmussen med et syn på frivillige, hentet langt fra beredskabsverdenen – nemlig fra Muskelsvindfonden, hvor han er leder af Center for Frivillighed og Ledelse. Her er man helt holdt op med at bruge ressourcer på at rekruttere frivillige, fordi man koncentrerer sig om at fastholde dem.

Men også de flere end 40 tilhørere fra beredskabsverdenen - blandt andet forskellige tværkommunale beredskaber og Beredskabsstyrelsen – bidrog til udbyttet af temadagen ved at kommentere og debattere de tre hovedpersoners oplæg.

 

Vi har forsøgt at samle temadagens erfaringer, påstande, konklusioner og gode råd i denne liste med pointer. Måske kan noget af det bruges til at inspirere, der hvor du møder frivilligheden?
Seneste nyt

10-01-2020

Beredskab er også en måde at tænke på

Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve, sagde Beredskabsstyrelsens direktør i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste, hvor han også uddelte mange roser til de frivillige.

25-11-2019

Gode råd om at lede og motivere frivillige

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du...

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

 Abonnér på nyhederne