Forsvarsministeren tydeliggør hvilke frivillige der bør have plads i beredskabskommissionen.

20-05-2016

I forlængelse af Forsvarsministerens svar den 12. april 2016 på Beredskabsforbundets spørgsmål om hvorvidt det kunne præciseres, at det er en frivillig fra redningsberedskabet, der er de frivilliges repræsentant i beredskabskommissionen. Har Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen arbejdet ihærdigt på at få en utvetydig fortolkning, så der ikke længere kan herske tvivl om hvorvidt de frivilliges plads i beredskabskommissionen skal besættes af en frivillig fra redningsberedskabet.

Som besvarelse til det ihærdige arbejde har Forsvarsminister Peter Christensen svaret følgende ”I forlængelse af min besvarelse på spørgsmål nr. 1 og 5 til L 167 kan jeg oplyse, at det fremgår af beredskabslovens forarbejder, at kommunalbestyrelsens udpegning af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet. I den forbindelse sigtes der til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer, hvortil mange frivillige er knyttet, som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp.

Jeg vil gerne her slå fast, at Hjemmeværnet i denne sammenhæng ikke kan repræsentere de frivillige. Endvidere er det min vurdering, at fastansatte i redningsberedskabet heller ikke kan udpeges som repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen.

Jeg har bedt Beredskabsstyrelsen om at præcisere ovennævnte i et brev til samtlige kommuner. Brevet vil blive sendt snarest muligt efter lovforslagets (L 167) vedtagelse. Samtidig vil Beredskabsstyrelsens vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. blive opdateret i overensstemmelse hermed.

Jeg håber således, at ovennævnte kan være med til, at vi fremadrettet undgår misforståelser omkring udpegningen af en repræsentant for de frivillige i beredskabskommissionen, og jeg ser således frem til 2. behandlingen af L 167 om ændring af beredskabsloven m.fl.”




Seneste nyt

25-09-2017

Over 700 overnatningssteder er ikke brandsikre

”Der er behov for, at man fra politisk side beslutter at opdatere kravene til overnatningssteder”, siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber, som har fået undersøgt brandsikkerheden på 1.307 overnatningssteder

15-09-2017

Bliv mere robust overfor terror

”Det bliver desværre stadig mere nødvendigt, at vi alle bliver mere robuste og bevidst om, hvad vi gør, hvis vi oplever terror”, udtaler vicelandschef Stine Arenshøj fra Beredskabsforbundet i forbindelse med eksplosionen i Londons...

15-09-2017

Små visioner på FNs demokratidag

I dag på FNs demokratidag udsendes en bog til alle skoler, efterskoler, gymnasier og erhvervsskoler, hvor 100 danske organisationer fortæller, hvordan de gør en forskel. En af dem er Beredskabsforbundet

12-09-2017

Finanslov: Beredskab mangler penge til analyser

Beredskabsforbundet glæder sig over de konservative meldinger om, at beredskabet skal have flere penge. ”Vi har især behov for flere ressourcer til analysearbejde, praktisk planlægning og øvelser”, siger landschef Niels Bonde Jensen

08-09-2017

Børnefamilier skal rustes bedre mod brand

”Vi har brug for at gøre både forældre og børn til mere robuste borgere”, udtaler vicelandschef Stine Arenshøj fra Beredskabsforbundet i forbindelse med ny undersøgelse, hvor mere end 4 ud af 10 forældre ikke har fortalt deres børn, hvad de skal...

08-09-2017

Mindehøjtidelighed for faldne redningsfolk

Fredag den 6. oktober afholdes den årlige Mindehøjtidelighed for faldne brand- og redningsfolk i Holmens Kirke i København

04-09-2017

Beredskabsforbundet lægger krans på flagdagen

”Vi skal huske at ære de mange, der risikerer liv og helbred for andres sikkerhed og velfærd i omverden”, siger landschef Niels Bonde Jensen i forbindelse med flagdagen 5. september

04-09-2017

Beredskabet bør få del i finanslovspulje

Beredskabet skal have del i de 2,5 milliarder kroner, som regeringen foreslår at afsætte hvert år til åbne forhandlinger med forsvar, politi og fængsler. Det mener Danske Beredskabers formand

31-08-2017

Svensk inspiration til dansk forsvarsforlig?

Danmarks forsvarsminister tager i dag til Stockholm for at mødes med sin svenske kollega, der lige har landet et forsvarsforlig, der giver 1,3 milliarder kroner til civilforsvar. Beredskabsforbundet vil hilse svensk inspiration velkommen til...

31-08-2017

Svensk forsvarsforlig: Flere penge til civilforsvar

Den svenske regering har indgået forsvarsforlig med Moderaterne og Centerpartiet, der giver flere penge til arbejde med civilforsvar i frivillige organisationer, kommuner, regioner og staten

 Abonnér på nyhederne