Fokus på klima og terror i 2018

15-01-2018

Klimarelaterede hændelser og terrorberedskab er blandt emnerne på dagsordenen for Beredskabsstyrelsens arbejde i 2018. Det fremgår af styrelsens mål- og resultatplan for 2018, fortæller brs.dk

BRS.DK: [uddrag] Det danske beredskab over for voldsomt vejr, den fortsat alvorlige terrortrussel og kommunernes kriseberedskab – det er blandt emnerne, som Beredskabsstyrelsen kommer til at prioritere i indeværende år. Det fremgår af Beredskabsstyrelsens mål- og resultatplan for 2018.

- Danmark skal være et trygt og sikkert land. Det er vigtigt, at vi holder fingeren på pulsen og arbejder for, at alle sektorer løbende udvikler det danske beredskab, baseret på den nyeste viden og teknologi og i lyset af det nuværende og fremtidige risikobillede. Det er vores mål- og resultatplan for 2018 et udtryk for, om end vi også kommer til at lave mange andre ting i år i samarbejde med myndigheder og virksomheder, der styrker samfundets samlede beredskab, og som ikke fremgår af planen, siger Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen.

Beredskabet for voldsomt vejr

Noget af det, der har fyldt de senere år – for befolkningen og for hele samfundets beredskab – er klimarelaterede hændelser som storme og oversvømmelser. Det er hændelsestyper, som Beredskabsstyrelsen i rapporten Nationalt Risikobillede i 2017 udpegede som nogle af de største risici for samfundet.

I 2018 skal Beredskabsstyrelsen forbedre rammerne for de fælleskommunale brandvæseners arbejde med at udvikle et stærkt beredskab mod ekstremt vejr. Det skal ske ved, at styrelsen udarbejder en række konkrete scenarier ud fra det nationale risikobillede, som brandvæsenerne kan bruge til den risikobaserede dimensionering lokalt – altså planerne for, hvilket materiel, mandskab og kompetencer, der skal findes lokalt, og hvornår der eksempelvis skal rekvireres hjælp fra nabobrandvæsenet eller Beredskabsstyrelsen.

Et styrket CBRN-terrorberedskab

Det fortsat alvorlige terrortrussel mod Danmark er baggrunden for, at Beredskabsstyrelsen i 2018 styrker sit eget operative beredskab ved at indmelde en international indsatskapacitet til sporing og prøvetagning af kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare stoffer – et CBRN-modul – til EU’s beredskabsenhed ERCC (European Emergency Response Capacity).

(...)

Læs hele nyheden hos Beredskabsstyrelsen

 

Foto: Kristian Baggesgaard
Seneste nyt

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

05-03-2019

Frivillig i 17 år: Det fede er kammeratskabet

Kirsten Jeppesen er frivillig i hele tre af Beredskabsforbundets kredse. Og den første i en række af små portrætter af frivillige i redningsberedskabet.

 

 Abonnér på nyhederne