Beredskabsforbundet Uddannelsescenter lukker

27-05-2018

BFUC, som er en selvstændig virksomhed under Beredskabsforbundet, har i en årrække givet underskud. Derfor har bestyrelse og direktion valgt at nedlukke BFUC’s aktiviteter og lave en kontrolleret afvikling af virksomheden.

Beredskabsforbundet Uddannelsescenter (BFUC) lukkes, og virksomhedens aktiviteter ophører.

Det er resultatet af, at BFUC længe har givet underskud og ikke har haft held med en indsats for at skabe en turn-around.

BFUC, som er en selvstændig virksomhed under Beredskabsforbundet, har blandt andet solgt kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Et eventuelt overskud gik ubeskåret til det frivillige arbejde, som Beredskabsforbundet udfører. 

Når organisationen lukkes, betyder det blandt andet, at de ansatte i BRUC afskediges. Men lukningen af BFUC får ingen indflydelse på Beredskabsforbundets daglige arbejde.

Orientering fra forbundets direktør

Beredskabsforbundets direktør, Carsten Iversen, har fredag den 25. maj i en mail orienteret BFUC’s interessenter om beslutningen. I mailen skriver han blandt andet: 

”BFUC blev i sin tid oprettet for at medvirke til at sikre et bedre økonomisk grundlag for frivilligindsatsen sammen med den statslige bevilling. Beredskabsforbundet ejede sammen med Beredskabsforbundet Førstehjælp i et partnerskab BFUC. 

I vedtægterne står beskrevet, at direktøren for Beredskabsforbundet er født formand for bestyrelsen i BFUC.
Det sidste halve år har der med ny direktør været gjort en indsats for at analysere, om BFUC fremtidigt kunne leve op til formålet, idet BFUC igennem en årrække har givet underskud, og således slet ikke levet op til formålet og som sådan ikke været en del af Beredskabsforbundets kerneydelse.
Da der heller ikke er udsigt til, at BFUC vil kunne leve op til formålet på den korte bane, har jeg som bestyrelsesformand og med opbakning fra resten af BFUCs bestyrelse og direktion valgt at lave en såkaldt kontrolleret afvikling af BFUC, hvor en advokat overtager nedlukning af BFUC.
Skulle nogen af jer mene at have udestående med BFUC kan advokatfirmaet kontaktes:
DreistStorgaard Advokater, Bag Haverne 32, 4600 Køge, v/advokat Søren Storgaard telefon 56634466 og pr. mail ssto-removethis@removethis too-dreiststorgaard.dk eller chch-removethis@removethis too-dreiststorgaard.dk

Kan fortsætte hos Dansk Røde Kors

BFUC’s direktør, Ulf Søndergaard, har orienteret BFUC’s instruktører om lukningen. I brevet fredag til instruktørerne skriver han, at deres tilknytning til BFUC er ophørt, og at instruktørerne ikke skal gennemføre eventuelle planlagte kurser.

Han skriver også, at Dansk Røde Kors som landsdækkende organisation indenfor førstehjælpskurser vil tilbyde igangværende kunder fra BFUC at gennemføre deres kursusaktivitet – og at de hidtidige instruktører hos BFUC kan ansøge Dansk Røde Kors om at fortsætte i deres regi som instruktører.
Seneste nyt

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

05-03-2019

Frivillig i 17 år: Det fede er kammeratskabet

Kirsten Jeppesen er frivillig i hele tre af Beredskabsforbundets kredse. Og den første i en række af små portrætter af frivillige i redningsberedskabet.

 

10-01-2019

Khader: Frivillige er indbegrebet af danskhed

Den konservative formand for Folketingets forsvarsudvalg uddelte tak og ros til beredskabet og ikke mindst til den frivillige del i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke.

19-12-2018

Julegave: Ny aftale med Forsvarsministeriet

Ny aftale mellem Beredskabsforbundet og Forsvarsministeriet placerer forbundet og de frivillige i en hovedrolle i den moderne udgave af civilforsvaret.

30-11-2018

Husk røgalarmen – og få en tryg jul

Den fælles nordiske røgalarmdag 1. december skal minde os om, hvordan vi nemt kan forbedre brandsikkerheden i vores hjem i en ”farlig” måned.

 

 Abonnér på nyhederne