Beredskab er også en måde at tænke på

10-01-2020

Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve, sagde Beredskabsstyrelsens direktør i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste, hvor han også uddelte mange roser til de frivillige.

Beredskab handler ikke kun om mænd og kvinder i uniform. Beredskabet omfatter også viden og robusthed hos ”almindelige” borgere, så de kan tage vare på sig selv og hinanden.

Sådan lød én af pointerne i den tale, som Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, holdt i forbindelse med Beredskabsforbundetstraditionelle nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke i København torsdag den 9. januar.

Henning Thiesen fremhævede Beredskabsforbundets arbejde med befolkningskurser under paraplyen BorgerBeredskabet. Blandt andet for at gøre borgerne bevidste om, hvordan de kan klare sig uden elektricitet og internet i forbindelse med et muligt cyberangreb.

”Hos Beredskabsforbundet ved I om nogen, at ”beredskab” ikke er en betegnelse for en fysisk afgrænset organisation, men at det er et begreb – et tankesæt – der i høj grad er brug for i alle dele af samfundet. Det tankesæt udbreder I, når I udbreder BorgerBeredskabet,” sagde Henning Thiesen.

”Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve. Også med jeres øvrige initiativer øger I trygheden i vores land,” tilføjede han.

Ikke mindre efterspurgt i fremtiden

Inden da sendte Beredskabsstyrelsens direktør også roser direkte til de frivillige i beredskabet: For at deltage på indsatser i ind- og udland, for at knokle sammen med deltids- og fuldstidsansatte fra alle dele af redningsberedskabet, når storme får de danske farvande til at gå over deres bredder. Og for at yde en ekstra indsats, når hedebølger forårsager 

naturbrande i Danmark, inden for Rigsfællesskabet eller i nabolandene.

”I yder en vigtig indsats, som bestemt ikke vil blive mindre efterspurgt i fremtiden,” fastslog Henning Thiesen.

Mange unge i kirken

Omkring 140 deltog i nytårsgudstjenesten. Det var både medlemmer af Beredskabsforbundet og repræsentanter fra beredskaberne, Folketinget og andre samarbejdspartnere. Også en stor gruppe unge fra Unge i Beredskabet deltog – blandt andet som fakkelvagter inden gudstjenesten.

Beredskabsforbundets Musikkorps leverede musikken, skønsangen kom fra Holmens Vokalensemble, og præst Annette Molin Brautsch forrettede gudstjenesten.

Efter gudstjeneste og tale var der kransekage, vin og vand i kirkens sideskibe, hvor der var mulighed for at ønske hinanden godt nytår.

(Foto: Emil Vendelbo Stegemejer)

Læs mere om BorgerBeredskabet her (På hjemmesiden hedder det Robust Borger en kort tid endnu)
Seneste nyt

10-01-2020

Beredskab er også en måde at tænke på

Med BorgerBeredskabet er I med til at gøre Danmark til et mere sikkert sted at leve, sagde Beredskabsstyrelsens direktør i sin tale ved Beredskabsforbundets nytårsgudstjeneste, hvor han også uddelte mange roser til de frivillige.

25-11-2019

Gode råd om at lede og motivere frivillige

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du...

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

 Abonnér på nyhederne