Antallet af faldulykker blandt ældre kan nedbringes

25-03-2010

Faldulykker blandt ældre koster hvert år samfundet to milliarder kroner. Projekt fra Beredskabsforbundet kan medvirke til at knække den negative kurve.

Grundlæggende er det ikke en nyhed, at ældre er særligt udsatte for ulykker i hjemmet. Derimod er det ganske aktuelt, at der på landsplan gennemføres en målrettet indsats for at forebygge skaderne. Det sker med projektet Bedre Ældresikkerhed, som har Beredskabsforbundet som initiativtager. Projektet tager hånd om de risici, der kan forekomme i de ældres hjem. Nøgleordet er forebyggelse – frem for helbredelse.

Beredskabsforbundet ønsker at gå i spidsen
– Bedre Ældresikkerhed henvender sig til medborgere over 60 år. Projektet målretter sikkerhedsindsatsen til de områder, hvor den ældre befolkning er særligt udsat: I hjemmet. Ældresikkerhedskonceptet dækker over et 3-timers foredrag om forebyggelse af ulykker i hjemmet samt en tillægsmulighed for et fysisk sikkerhedstjek af hjemmet, herunder forebyggelse af fald- og brandulykker, fortæller Beredskabsforbundets præsident Bjarne Laustsen (S).

Målrettet ældresikkerhedsindsats
– Udvalgte af Beredskabsforbundets frivillige er specielt uddannede til at afholde foredrag om ældresikkerhed. Desuden bliver sikkerhedstjekket i de ældres hjem foretaget i samarbejde med Falck. Målet er at skabe en bedre livskvalitet for de ældre ved at forebygge. Hvert år bliver omkring 13.000 personer indlagt på hospitalerne som følge af fald. Mange af dem får aldrig den samme bevægelsesfrihed, som de havde før, og det skader deres livskvalitet markant. Det skal vi have ændret, og derfor opfordrer jeg ældreforeninger og kommuner til at rette henvendelse til Beredskabsforbundet, fortæller Bjarne Laustsen.

Opgørelser fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at faldulykker blandt personer over 60 år alene i 2008 medførte 42.000 henvendelser til skadestuer, 13.000 heraf med efterfølgende hospitalsindlæggelse. De hyppigste skader er hoftebrud, håndledsbrud, sår i hovedet og kvæstelser forskellige steder på kroppen. De alvorligste heraf er brud på hofte eller lårben, hvilket forekommer ca. 6.000 gange årligt. Yderligere resulterer faldulykker i ca. 1.350 dødsfald om året blandt den ældre befolkning.

Også brandulykker rammer den ældre befolkning hårdest. Det kan skyldes nedsat reaktionsevne hos de ældre, som både kan have betydning for, hvordan man reagerer på en opstået brand og sandsynligheden for at starte brand, fx ved at glemme tændte cigaretter eller elektriske apparater. For både kvinder og mænd gælder det, at ældre over 67 år er stærkt overrepræsenterede i dødsbrandsstatistikken. Risikoen for både kvinder og mænd i denne alderskategori er 2-5 gange større end den normale risiko. I 2008 var 38 af de 90, der omkom i brande, over 67 år.
Seneste nyt

25-11-2019

Gode råd om at lede og motivere frivillige

Over 40 deltagere fra beredskabsverdenen deltog i Beredskabsforbundets temadag på Christiansborg om ledelse og motivation af frivillige. Tre oplægsholderes vidt forskellige tilgang til emnet gav livlig debat og udveksling af erfaringer. Her kan du...

25-09-2019

Hvordan siger man 'ja tak' til spontanfrivillige?

Beredskabsforbundet har deltaget i et fællesnordisk samarbejde, som peger på udfordringer og løsninger i forhold til borgere, der spontant møder op og tilbyder hjælp under en ulykke eller katastrofe.

19-08-2019

Landsstævne: Albertslund efterfølger Gråsten

Efter et vellykket BF-stævne 2018 i Sønderjylland bliver Albertslund Idrætsanlæg rammen om Beredskabsforbundets Landsstævne i september 2020.

 

27-06-2019

Mærkesager blev luftet og nye kontakter skabt

Igen i år fik Beredskabsforbundet et godt udbytte af Folkemødet på Bornholm. Det er vigtigt for forbundet at være til stede ved Folkemødet for at fange nye tendenser og deltage i uformelle møder, mener direktør Carsten Iversen.

11-06-2019

Hvad gør vi når Danmark kortsluttes?

Beredskabsforbundet er i den kommende uge til Folkemøde på Bornholm med tre debatter om beredskab, robusthed, tryghed og det moderne civilforsvar.

28-05-2019

Stort flertal for at kredsledere skal vælges

Alle Landsledelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget med stort flertal på Beredskabsforbundets Landsrådsmøde 26. maj i Vingsted.

 

27-05-2019

Hæderstegn til ung veteran og otte andre

På Landsrådsmødet i Vingsted i Sydjylland blev Beredskabsforbundets Hæderstegn i år uddelt til ni modtagere – heriblandt tre frivillige og én ansat i forbundet.

 

21-05-2019

Landsrådsmøde 2019: Fokus på nye vedtægter og Robust Borger

Beredskabsforbundets øverste myndighed, Landsrådet, mødes den 25.-26. maj i Vingsted.

05-05-2019

To år mere til landschefen

Beredskabsforbundets landschef, Niels Bonde Jensen, er genudpeget til endnu en periode på to år. Samtidig er Charlotte Lund udpeget som vicelandschef.

05-04-2019

Nye tørdragter og redningsveste til frivillige

Beredskabsforbundet Ringkøbing-Skjerns 50 frivillige er klar til at rykke ud i tilfælde af uheld og ulykker. TrygFonden har givet 73.000 kroner til køb af nyt materiel til brug ved redningsopgaver omkring vand.

 Abonnér på nyhederne