Kommunikationspolitik

Beredskabsforbundets frivillige yder en værdifuld indsats for det danske samfund hver dag. En af vores kerneopgaver er information til borgerne og frivillige i redningsberedskabet. Vi har en forpligtelse til åbenhed og synliggørelse af forbundets arbejde og aktiviteter – både internt og eksternt. Vi har en forpligtelse til et højt informationsniveau, til en fælles, ensartet, rettidig og samtidig information om væsentlige beslutninger, indsatser og prioritering fra forbundets side samt at indgå i dialog og debat.

Vi definerer vores informationsprincipper som værende åbenhed, troværdighed, saglighed, relevans og fordybelse. Netop disse nøgleord ligger derfor til grund for vores kommunikationspolitik, hvor vi ved at følge principperne vil kunne leve op til vores ovenstående forpligtelser.