Design & logo

Beredskabsforbundet logo med tilhørende payoff tager udgangspunkt i de internationale farver og former og skaber dermed sammenhæng mellem Beredskabsforbundet og resten af verden.

Grundstenen
Logoet består af en orange firkant med en krystaloverflade som baggrund til en havblå trekant, ligeledes med krystal-nuance. Trekanten er dog ikke placeret lige eller direkte oven på den orange firkant, men er forskudt, hvilket symboliserer, at logoet er i bevægelse.

Farverne er brugt for at skabe en genkendelighed til det internationale symbol for civilforsvarets logo. De er dog ændret, så de er mere krystallignende i overfladen og derfor mere klare i farverne, hvilket bevirker, at den blå farve forbindes med ilt/vand og den orange farve med varme/jord.

Payoff
Payoff'et "- når hjælp er en æressag" er sat under logoet for at forstærke budskabet om, at vi hjælper og gør det for ærens skyld, og at vi derfor ikke har en økonomisk interesse.

Billeder

Herunder findes billeder, der kan benyttes i forbindelse med omtale af Beredskabforbundet. Hvis du ønsker andre billeder - af for eksempel indsatser, øvelser eller andre nøglepersoner i Beredskabsforbundet - kan du kontakte os på telefon 3524 0000.

Ved brug af billeder skal Beredskabsforbundet akkrediteres.


Jan Johansen, præsidentDOWNLOAD

Her kan du downloade filer til hjælp ved skrivelser, tryk og annoncering.

Højreklik på overskriften og download filerne.