VORES OPGAVER

 

Vi er en frivillig organisation, som mener, at hjælp er en æressag.

Beredskabsforbundet er organisationen for alle frivillige i det danske redningsberedskab. Læs mere om organisationen her.

Hendes Majestæt Dronningen er protektor for Beredskabsforbundet.

Vi repræsenterer de frivillige og oplyser om deres indsats i det danske redningsberedskab.
Desuden arbejder vi for at styrke befolkningens selvhjulpenhed i forbindelse med ulykker og katastrofer.

Vores mål er at bidrage til et robust samfund og sikre, at beredskabstanken udbredes så borgere og redningsberedskab er sammen om at skabe øget tryghed for alle og enhver – i dag og i fremtiden.

Det Robuste Beredskab
Især klimaforandringer og udsigten til mere ekstreme vejrsituationer har sat dagsordenen for arbejdet i redningsberedskabet i de senere år. Når eksempelvis samfundets infrastruktur er truet, og der skal ryddes op efter en storm eller oversvømmelse, bidrager frivillige til at øge redningsberedskabets robusthed.

Se, hvilke opgaver frivillige løser i redningsberedskabet.

Beredskabsforbundet hjælper med at hverve nye frivillige og fastholde engagerede frivillige med en lang række af aktiviteter.

Beredskabsforbundet hjælper også med at hverve frivillige sønderjyske brandfolk og i resten af landet deltidsbrandfolk til beredskabet.

Den Robuste Borger

En af Beredskabsforbundets vigtigste opgaver er at uddanne og ruste danskerne til at tage vare på sig selv, andre og deres bolig. At blive mere selvhjulpne. At blive "Robuste Borgere."

Vi hjælper befolkningen til at blive Robuste Borgere ved hjælp af korte kurser og uddannelse, tilpasset de enkelte målgrupper. Dermed klæder vi danskerne på til bedre at kunne forebygge ulykker - og vi gør dem i stand til at handle på den rigtige måde, når ulykker og katastrofer sker.

På denne måde ønsker Beredskabsforbundet at hjælpe til at sikre tryghed for den enkelte og for samfundet.

Beredskabsforbundets vision er, at der skal være mindst én Robust Borger i hvert hjem. Læs mere her.
HISTORIE

Beredskabsforbundets DNA bygger på frivillighed. Den frivillige tanke har siden forbundets fødsel udgjort idégrundlaget og har været den væsentligste drivkraft for dets samfundsmæssige indsats.

Organisationen har gennem sin 85 år lange historie flere gange skiftet navn og har løbende haft ansvar for varetagelse af mangeartede opgaver. Trods denne udvikling har forbundets samlingspunkt altid været det samme - og er det i dag stadig: Den frivillige indsats og et tilhørende ønske om at hjælpe til, når mennesker er i nød.

KONTAKT

Beredskabsforbundet
Landssekretariatet
Hedelykken 10
2640 Hedehusene

+45 3524 0000
bf-removethis@removethis too-beredskab.dk