Gå til indhold

Personalegrupper

Gratis BorgerBeredskabs-kursus for personalegrupper. Så du kan tage ansvar.

Undervisningen
Kurset tager afsæt i de rammer, personalegruppen oplever i hverdagen. Undervisningen kombineres med små videoer, korte gruppeøvelser, øvelser på gulvet og åben dialog.

Gratis Robust Borger-kursus, skræddersyet til jeres personalegruppe

Varighed: 3 timer inklusive pause

Relevant for: Personalegrupper – i privat eller offentlig virksomhed

Når medarbejdere samles og sætter fokus på hverdagens risici, er det en øjenåbner for, hvor vigtigt det er at passe på hinanden og de rammer, man arbejder i. Hvis en produktionsvirksomhed er ødelagt af brand, kan det have store konsekvenser for både virksomhed og personale. Er produktionsapparatet ude af drift, kan det betyde, at medarbejderne opsiges, mens der overvejes, hvordan en eventuel genopbygning skal foregå. En ødelæggende brand berører også kunder og leverandører.

Emnerne tilpasses jeres hverdag og kan for eksempel være

 • Jeres risikobillede
 • Redningsberedskabet i Danmark og i jeres område
 • Beredskabsmeddelelse
 • Trafik i ekstremt vejr – storm, skybrud og sne
 • Evakuering
 • Terror
 • Telenettet
 • Forsyningssvigt
 • Brand
 • 1-1-2 alarmering
 • Lægevagten
 • Førstehjælp – grundprincipper
 • Hjertemassage – grundprincipper
 • Hjertestarter

Kurset er blevet tilrettelagt ud fra de vilkår og forudsætninger, som netop er relevante for personalegruppen og for jeres branche. Gennem formidling, videoer og dialog tager vi udgangspunkt i de fysiske rammer og de arbejdsprocedurer, som en typisk hverdag indeholder. Har der allerede været ulykker og kritiske situationer, kan vi vende det med fokus på, hvad en rigtig og hurtig handling kunne have betydet.

Rent praktisk
Alle kursister undervises samlet. Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange der kan være på et hold.

Hvornår kan kurset afholdes?
Typisk afholdes disse kurser en hverdag inden for jeres arbejdstid.
Andet kan sagtens aftales – for eksempel hvis I samles en aften eller weekend.

Hvem kan arrangere et gratis kursus?
Om man er medarbejder, chef, medarbejderrepræsentant, personaleforening eller står for virksomhedens idrætsklub, er underordnet. Alle er velkomne til at arrangere et kursus.

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Kontakt BorgerBeredskabet
Hvis du vil arrangere et kursus eller blot vil høre nærmere.
CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317