fbpx Gå til indhold

Bo Vandsikkert

Bor du i et udsat område, hvor der er risiko for oversvømmelse? Kan dit hus klare et skybrud?

Gratis kursus for dig og dine naboer - så I er klar, når vandet kommer.

 

Se videoen

Alle får Hjemmets beredskabsplan med hjem

Så har I – i hver familie

 • en plan for, hvornår og hvordan I forebygger
 • det rette udstyr klar og ved, hvordan det skal bruges
 • tænkt over evt. evakuering og genhusning
 • mulighed for at klare jer selv i op til 3 døgn
 • viden om, hvor I finder information fra myndigheder
 • alle de vigtigste numre og apps ved hånden

Planen kan sikre dit hjem, så du undgår unødvendige skader

Når  oversvømmelsen rammer et lokalområde, må redningsberedskabet ofte rykke ud med alt. Side om side arbejder professionelle og frivillige for at standse og udbedre skaderne.
Men der er hverken materiel eller mandskab nok til at hjælpe alle husstande straks. Derfor må redningsberedskabet prioritere og løse de vigtigste opgaver først. Det betyder, at mange husejere må klare sig selv og sikre deres egen ejendom. På kurset kommer vi ind på, hvad dit ansvar som husejer er.

Kan din tagrende klare et skybrud?

På kurset får boligejerne masser af små tips til at forebygge, så vandskader helt undgås eller begrænses. Nogle gange kan almindelig omtanke gøre en forskel. I andre situationer kan små og simple hjælpemidler være nyttige at have ved hånden, når man bliver klar over, at vandet kan være på vej.
Kursisterne får udleveret en beredskabsplan, som de lærer at tilpasse egen bolig og lokalitet.

Kan din havedør modstå vandet?

Hvordan tager man fat på at udbedre skaderne? Hvordan passer man på sig selv? Hvad skal man være opmærksom på, når man kontakter forsikringsselskabet?
På kurset kommer vi ind på, hvordan man forholder sig, mens vandet kommer, og når skaden er sket.

Hils på dine naboer og bliv mere “vandsikker”
Det er nærliggende at tænke på sin egen ejendom som det første. Men måske er det naboens kælder, der står under vand. På kurset lærer I at passe godt på hinanden – og I får øjnene op for, at en hjælpende hånd til naboen kan have stor betydning.

På kurset hilser I på hinanden. Netop det, at man ved, hvem der bor på den anden side af hækken, gør det nemmere at handle hurtigt og rigtigt, hvis der er varslet skybrud eller stormflod.


Kursusprogram

 • Beredskabet og borgeren heri
 • Hjemmets beredskabsplan
 • Før vandet kommer
 • Når vandet er der
 • Når vandet er væk igen
 • Ansvar og forsikring
 • Alarmering og evakuering

Undervisningen
Underviseren hjælper jer igennem emnerne og viser små videoer. Der er en løbende dialog med jer om, hvad der lige præcis er særlig relevant for jeres lokalområde. På kurset lærer I om den almindelige omtanke i hverdagen, der er med til at forebygge og forhindre, at vandskader sker eller bliver for omfattende.


Antal kursister

Minimum 10 kursister. Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange kursister, der højest kan være på et hold.


Tidspunkt

Typisk holdes disse kurser en hverdagsaften.
Andet kan sagtens aftales – for eksempel hvis I samles en weekend.


Hvem kan arrangere et gratis kursus?

Om man er en grundejerforening, en kommune eller en flok naboer, er underordnet. Alle er velkomne til at arrangere et kursus.

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Borgerberedskabet logo

 

 

Kontakt BorgerBeredskabet
Hvis du vil arrangere et kursus eller blot vil høre nærmere.
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317