Gå til indhold

BorgerBeredskabet basis

Arranger et gratis BorgerBeredskabs-kursus for dig og dine naboer - eller andre.

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Borgerberedskabet logo

Gratis BorgerBeredskabs-kursus

Varighed: 3 timer inklusive pause

Relevant for: Blandede grupper voksne samt unge fra +13 år

Et alment BorgerBeredskabs-kurus tager afsæt i, at kursisterne kan have et blandet udgangspunkt. Måske kender kursisterne ikke hinanden, men er alene mødt op ud fra et individuelt ønske om at få tips til at blive mere selvhjulpen. Der opstår hurtigt en god dialog, når man vender forskellige risici.

Emner

 • Risikobillede
 • Redningsberedskabet i Danmark og i dit område
 • Beredskabsmeddelelse
 • Trafik i ekstremt vejr – storm, skybrud og sne
 • Sirenevarsling
 • Evakuering
 • 72 timer – tag vare på dig selv
 • Sådan sikres dit hjem ved storm, skybrud, oversvømmelse, sne m.m.
 • Nyttige apps
 • Terror
 • Telenettet
 • Pandemi
 • Forsyningssvigt
 • Faldulykker
 • Børn og ulykker
 • Brand
 • 1-1-2 alarmering
 • Lægevagten
 • Førstehjælp – grundprincipper
 • Hjertemassage – grundprincipper
 • Hjertestarter
 • Hjemmets beredskabsplan

Undervisningen
Kurset tager afsæt i en række risici, som bør have opmærksomhed hos de fleste familier. Undervisningen kombineres med små videoer, korte gruppeøvelser og åben dialog. Vi ser på, hvordan man forebygger, og hvordan man handler hurtigt og rigtigt, hvis der alligevel opstår en kritisk situation eller en ulykke. Vi vejleder om, hvordan man udarbejder sin egen beredskabsplan, når man kommer hjem.

Antal kursister
Alle kursister undervises samlet. Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange der kan være på et hold.

Tidspunkt
Tidspunktet kan aftales til:

 • formiddag
 • eftermiddag
 • aften
 • hverdage eller weekend

Hvem kan arrangere et gratis kursus?
Alle borgere er velkomne til at arrangere et kursus.

Kontakt BorgerBeredskabet
Hvis du vil arrangere et kursus eller blot vil høre nærmere.
CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317