Gå til indhold

Din forening

Gratis BorgerBeredskabs-kursus for din forening. Så du kan tage ansvar.

Undervisningen
Kurset tager afsæt i de rammer, foreningens medlemmer oplever i hverdagen. Undervisningen kombineres med små videoer, korte gruppeøvelser, øvelser på gulvet og åben dialog.

Gratis BorgerBeredskabs-kursus, skræddersyet til din forening

Varighed: 2-3 timer inkl. pause

Relevant for: Jer, der mødes i en forening
Selv om emnerne er alvorlige, kan man godt hygge sig, når man samles i foreningen. Mellem indslagene og de små videoer er der plads til dialog og spørgsmål. Spørgelysten er stor, for man kender jo hinanden i foreningen. Selv de mest garvede undervisere får stillet spørgsmål, som de ikke har hørt før. Sammen finder vi frem til de svar, der er med til at gøre os alle lidt mere selvhjulpne.

Emner

 • Jeres risikobillede
 • Redningsberedskabet i Danmark og i jeres område
 • Beredskabsmeddelelse
 • Trafik i ekstremt vejr, storm, sne
 • Evakuering
 • ‘Terror
 • Telenettet
 • Forsyningssvigt
 • Brand
 • 1-1-2 alarmering’
 • Lægevagten
 • Førstehjælp – grundprincipper
 • Hjertemassage – grundprincipper
 • Hjertestarter

Undervisningen
Kurset bliver tilrettelagt ud fra de vilkår og forudsætninger, som netop er relevante for jeres forening og det, I samles om. Er I for eksempel en madlavningsklub, ser vi på brandfaren i køkkenet og ved grillen. Samles I om veteranbiler, kommer vi ind på de risici, der er på jeres værksted. Gennem formidling, videoer og dialog tager vi udgangspunkt i jeres fysiske rammer og de aktiviteter, som foregår hos jer.

Har der allerede været ulykker og kritiske situationer, kan vi vende det med fokus på, hvad en rigtig og hurtig handling kunne have betydet. Vi kommer også ind på, hvordan I bliver mere selvhjulpne og bedre til at passe på jer selv og jeres nærmeste.

For at undervisningen kan skræddersys til netop jeres forening, er det vigtigt, at vi får en god snak med jer om det, der er særlig relevant for jer. Måske har I allerede oplevet nogle ulykker eller kritiske situationer, som skal inddrages i undervisningen. Typisk kontakter underviseren jer for en snak om jeres ønsker.

Antal kursister

Alle kursister undervises samlet. Det er lokale- og AV-forhold, der er afgørende for, hvor mange der kan være på et hold.

Hvornår kan kurset afholdes?
Typisk afholdes disse kurser en hverdagsaften.
Andet kan sagtens aftales – for eksempel hvis I samles en weekend.

BorgerBeredskabet afholder gratis kurser for borgere, der vil lære at forebygge og håndtere ulykker og kritiske situationer. Selvhjulpne borgere, som selv kan håndtere kritiske situationer, er med til at sikre, at redningsberedskabets ressourcer bliver brugt, hvor der er mest brug for akut hjælp.

Kontakt BorgerBeredskabet
Hvis du vil arrangere et kursus eller blot vil høre nærmere.
CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317