fbpx Gå til indhold

For dig, der arrangerer et kursus på en efterskole

Giv jeres elever et vigtigt kursus
 • Jeres elever bliver mere kriseparate
 • Kurset er samfundsrelevant – så timerne kan “byttes”
 • Kurset er gratis

Skal vi komme forbi en aften?
Hverdagsaftnerne på en efterskole er hyggelige – men de kan godt komme til at ligne hinanden. Planlæg et kursus lige efter aftensmaden og giv jeres elever en anderledes aften med en oplevelse med gæster “udefra”.

Vi kommer, når det passer jer
Her gør vi blot ekstra opmærksom på muligheden for et aftenbesøg, da det kan blive overset i planlægningen og overvejelserne.

 

Underviserne i BorgerBeredskabet kommer fra Beredskabsforbundet. Mange er også frivillige i det danske redningsberedskab og er vant til at stille sig til rådighed, når samfundet har brug for hjælp. Underviserne uddanner og øver sig, så de kan uddanne borgerne.

Borgerberedskabet logo

Vi kommer til jer, når det passer jer 

 • 3 timer inklusiv små pauser
 • Gratis

Hvornår kan kurset afholdes?

Aften

Et aftenkursus giver mulighed for en aktivitet, hvor eleverne får en fælles oplevelse en hel aften – og meget at tænke over, når man er tilbage på værelset. Særlig i vinterhalvåret, hvor det bliver tidligt mørkt og eleverne samles inden døre, kan kurset være med til at skabe variation i hverdagsaftenenerne.

Kurset er samfundsrelevant – så med et kursus en torsdag aften, kan timerne f.eks. byttes til at holde tidligere fri om fredagen.

Underviserene vil ofte være lokale undervisere, der har civile job eller studerer i dagtimerne.

Eftermiddag / aften

Kurset kan godt deles så det ligger på begge sider af jeres aftensmad.

Det giver mulighed for en aktivitet, hvor eleverne får en fælles oplevelse sidst på dagen med tid til refleksion på dagens sidste timer.

Kurset er samfundsrelevant – så med et kursus en torsdag eftermiddag/aften, kan timerne f.eks. byttes til at holde tidligere fri om fredagen.

Underviserene vil ofte være lokale undervisere, der har civile job eller studerer i dagtimerne.

Eftermiddag

Har I en dag, hvor skoledagen slutter tidligt, kan der blive plads til et kursus om eftermiddagen.

Kurset er samfundsrelevant – så med et kursus torsdag eftermiddag kan timerne f.eks. byttes til at holde tidligere fri om fredagen.

Underviserene vil ofte være undervisere, der normalt har fri om eftermiddagen eller som har et civilt job med skiftende vagter. Det er ikke altid muligt at finde lokale undervisere – men vi har undervisere i hele landet, som gerne hopper i bilen for at undervise hos jer.

 

 

Formiddag

Et formiddagskursus begynder typisk lige efter jeres morgenmad.

Flere skoler benytter dette tidspunkt, hvis der er behov for at samle læregruppen til et møde eller lignende. Der skal dog altid være et par voksne fra jer til stede under kurset, som eleverne kan henvende sig til.

Underviserene vil ofte være undervisere, der normalt har fri om formiddagen eller som har et civilt job med skiftende vagter. Det er ikke altid muligt at finde lokale undervisere – men vi har undervisere i hele landet, som gerne hopper i bilen for at undervise hos jer.

 

Weekend

Har I en weekend, hvor alle eleverne er på skolen, kan det være en idé at placere kurset her. Det kan være både formiddag, eftermiddag eller aften alt efter, hvad er passer bedst i weekendens program.

Kurset er samfundsrelevant – så  timerne f.eks. byttes til at holde tidligere fri en anden dag.

De fleste af vores undervisere har mulighed for at undervise i weekenden – så det vil typisk være lokale undervisere, der besøger jer.


Sådan aftaler vi et kursus

Når vi har aftalt

 • dato, tidspunkt – fra og til
 • adressen, hvor kurset afholdes
 • forventede antal deltagere
 • hvem der er kontaktperson hos jer (kontaktoplysninger)

..så 

 • modtager I en mail med en forhåndsbekræftelse
 • og I kan planlægge videre efter det

..så

 • finder vi en eller flere undervisere til jer
 • og sender en skriftlig bekræftelse, hvor det fremgår, hvem der er underviser

..herefter

 • bliver I kontaktet af en underviser og aftaler de sidste detaljer


Når underviseren kontakter jer

Før kurset ringer underviseren til kontaktpersonen hos jer. Her aftaler I de sidste detaljer. Det kan fx. være

 • ankomst, parkering, forplejning og pauser
 • om, der er særlige forhold hos jer, som der skal tages hensyn til – f.eks. orblinde elever
 • om I har oplevet situationer, som kan være relevante at inddrage i undervisningen
 • hvem der kan være behjælpelig med AV-udstyret, så kurset kommer godt i gang.

Vi er nemme at tale med. Skulle der opstå forhindringer, finder vi blot et andet tidspunkt, der passer jer.

 

Under selve kurset
Der skal være voksne fra jer til stede, som eleverne kan henvende sig til. I kender bedst selv jeres elevgruppe og og ved, hvad behovet er.

Kurset er specielt udviklet til 8.-10. klassetrin, med fokus på at eleverne får en lærerig dag, men der kan være elever som bliver påvirket af et emne. Derfor skal de kunne kontakte en voksen hos jer.

Samfundet bliver lidt mere kriseparat, hver gang en borger har lært, hvordan man

 • forebygger
 • hjælper sig selv og tager hånd om andre
 • forhindrer at kritiske situationer vokser sig store
 • handler hurtigt og rigtigt, når ulykken rammer
 • alarmerer og tilkalder hjælp
 • samarbejder med beredskabet
 • kan klare sig selv i 72 timer
 • tager hånd om dem, der har været berørt
Kontakt BorgerBeredskabet
Hvis du vil arrangere et kursus eller blot vil høre nærmere.
Bag Rådhuset 3, 3. sal, 1550 København V / CVR: 56 77 62 14 / EAN: 5798000201583 / Bank: Danske Bank, 0216 – 4069071317