OPGAVER SOM FRIVILLIG

Frivillig i et kommunalt beredskab eller Beredskabsstyrelsen
Du kan som frivillig i redningsberedskabet påtage dig en række praktiske opgaver ved enten et kommunalt beredskab eller Beredskabsstyrelsen og dermed fungere som supplement til det professionelle beredskab.

Der er mange forskellige opgaver, du kan være med til at løse. Nedenfor finder du en oversigt over en række af de opgaver, som frivillige løser: 

 • Beredskab ved uvejr, storm og oversvømmelse
 • Brand- og efterslukning og følgeskadebekæmpelse
 • Bådberedskab
 • Katastrofeberedskab
 • Redningshundefører
 • Logistikopgaver
 • Brand- og samarittervagter
 • Nødindkvartering og forplejning af evakuenter
 • Akut nødvandsforsyning
 • Humanitære opgaver
 • Kampagne frivillig - f.eks. Brandsikker bolig 
 • Præventivt forebyggelsesarbejde i kommunen

De opgaver, som du som frivillig vil kunne være med til at løse, afhænger af det beredskab, du tilknyttes, muligheder og behov. 

Frivillig i Beredskabsforbundet: Bliv Robust Borger-underviser
Beredskabsforbundets frivillige løser opgaver som er aftalt med Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen. Det drejer sig primært om befolkningsuddannelsen "Robust Borger", informations- og hverve-opgaver og forskellige støtteopgaver til enten det kommunale eller statslige beredskabs forebyggende arbejde.

Robust Borger er en befolkningsuddannelse hvor du som underviser lærer almindelige danskere hvordan de forebygger og afhjælper ulykker. 
Du vil som ny underviser få en grundig uddannelse der lærer dig om indholdet og at undervise. Et underviserkusus kan tages på en weekend og du følges i den første tid så du kommer godt igang.
Optagelsesravet er at du på forhånd selv har et Robust Borger kursusbevis og et kursus i hjerte-lunge redning på min 3 timer.

Når større hændelser, eller katastrofen rammer, står Beredskabsforbundets frivillige, der ikke samtidig er frivillige i et kommunalt eller statsligt beredskab, til rådighed for beredskabet med støttelinieopgaver - såsom stabsarbejde, tryghedspunkter. 

Bliv frivillig brandmand eller deltidsbrandmand
Det danske samfund er afhængige af deltids- og frivillige brandmænd og brandkvinder. Halvdelen af Danmarks brandstationer søger nye kræfter. At være deltids- eller frivillig brandmand, vil sige at man har et almindeligt fuldtidsarbejde samtidig med, at man er brandmand. Læs mere her.

 

Alle frivillige i Redningsberedskabet uanset tilhørsforhold tilbydes gratis medlemskab i Beredskabsforbundet.  

Er du interesseret i at høre mere om, hvilke opgaver du kan få som frivillig, så udfyld kontaktformularen til højre, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.
BLIV KONTAKTET